Voertuigen, banden en olie

Olie

Lees hier meer over de aanvaardingsplicht, het beheersorganisme Valorlub vzw en de opslag en inzameling van afvalolie.


Aanvaardingsplicht

Sinds 1 januari 2004 geldt voor afvalolie een aanvaardingsplicht. Hierdoor dragen de producenten/invoerders van olie de verantwoordelijkheid voor de inzameling en verwerking van olie in de afvalfase. Daarbij moeten zij de opgelegde inzamel- en recyclagedoelstellingen behalen. De producenten/invoerders kunnen aan hun aanvaardingsplicht voldoen:

  • collectief: door aan te sluiten bij Valorlub, het beheersorganisme voor afvalolie of
  • individueel: door een door de OVAM goedgekeurd individueel aanvaardingsplichtplan.

De aanvaardingsplicht geldt zowel voor de vervangmarkt als voor de markt van first fill (eerste vulling). Eindverkopers van olie zijn niet verplicht om de afvalolie van klanten die deze terugbrengen in de verpakking in ontvangst te nemen. De eindverkoper van olie brengt op een goed zichtbare plaats in het verkooppunt een informatieaffiche aan met de titel "Aanvaardingsplicht afvalolie" en vermeldt op welke wijze hij voldoet aan de aanvaardingsplicht.
.

Beheersorganisme Valorlub vzw

Valorlub vzw , het beheersorganisme voor afvalolie, neemt de aanvaardingsplicht over van de bij hen aangesloten producenten/invoerders.
Valorlub vergoedt de kosten van de recyclageparken voor het inzamelen, transporteren en verwerken van afvalolie. Voor professionele gebruikers die afvalolie laten inzamelen voorziet Valorlub onder bepaalde voorwaarden een financiĆ«le compensatie.  
Om het Valorlub-systeem te financieren storten de producenten/invoerders een milieubijdrage per verkochte liter olie in een fonds. Deze milieubijdrage wordt via de tussenhandelaar en eindverkoper doorgerekend aan de klant. Bij elke aankoop van olie betaalt de klant dus een milieubijdrage, die al dan niet afzonderlijk op de factuur of het kasticket vermeld wordt.  
 

Opslag van afvalolie
 

De opslag van afvalolie gebeurt:

  • in een vat dat overdekt en boven een inkuiping (bv een lekbak) staat die over voldoende opvangcapaciteit beschikt of
  • in een dubbelwandige tank met lekdetectiesysteem en overvulbeveiliging of
  • ondergronds in een dubbelwandige metalen houder, houder uit thermohardende kunststoffen of houder uit roestvrij staal.
Alle afgedankte gevaarlijke vloeistoffen zoals afvalolie, remvloeistoffen, thinners, koelvloeistoffen en andere gelijkaardige vloeistoffen worden apart opgeslagen en afgevoerd.
 

Inzameling van afvalolie
 

Heb je als particulier een kleine hoeveelheid afvalolie? Je kan steeds gratis terecht op het recyclagepark. Professionele gebruikers van olie kunnen niet terecht op het recyclagepark. Net als voor hun andere afvalstoffen, moeten ze voor de inzameling en verwerking van hun afvalolie beroep doen op een gerregistreerd inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar. Indien gekozen wordt voor een inzamelaar die samenwerkt met Valorlub, heb je als professionele gebruiker onder bepaalde voorwaarden recht op de Valorlub-premie.

Het is verboden om afvalolie met niet geregistreerde inzamelaars mee te geven of af te voeren naar niet vergunde inrichtingen. Afvalolie verbranden in een niet-vergunde stookinstallatie is dus verboden. Vermits het gaat om een afvoer van afvalstoffen, wordt elke inzameling van afvalolie verplicht geregistreerd in het afvalstoffenregister.

Alle afgedankte gevaarlijke vloeistoffen moeten apart meegegeven worden met een geregistreerd inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar. Voor deze gevaarlijke afvalstoffen bestaan immers afzonderlijke verwerkingsmethodes.
 

Verbod op verbranding afvalolie in stookinstallaties
 

Het verbranden van afvalolie in oude of nieuwe stookinstallaties is slecht voor het milieu. Het is dan ook al geruime tijd verboden en enkel nog toegelaten in vergunde inrichtingen voor het verbranden van afvalstoffen.

Team voertuigen