Lokale besturen

Opleidingen

Medewerkers van lokale besturen komen regelmatig asbest tegen, bijvoorbeeld tijdens een afvalinzameling of een woninginspectie. De OVAM biedt daarom asbestopleidingen aan.

Opleiding 'Asbest in en om het huis' voor lokale besturen

Voor wie?

Deze eendaagse opleiding richt zicht tot lokale toezichthouders, milieuambtenaren, medisch milieudeskundigen, wooninspecteurs, parkwachters en andere medewerkers van een lokaal bestuur.
Medewerkers van lokale besturen worden vaak geconfronteerd met asbest. Bijvoorbeeld tijdens het toezicht op de milieuwetgeving, bij afvalinzamelingen of woninginspecties, of gewoon in de gebouwen die ze zelf beheren. Gemeenten die lokale bronophalingsprojecten voor burgers organiseren krijgen ook regelmatig vragen van burgers over asbesthoudende toepassingen.  

Inhoud:

Tijdens de opleiding komen de volgende modules aan bod:
 • Wat is asbest / asbestsoorten / gezondheidsrisico’s
 • Asbestherkenning
  • Niet-hechtgebonden toepassingen
  • Hechtgebonden toepassingen
  • Asbestvrije toepassingen
 • Gezondheidsrisico's
 • Vlaams asbestafbouwbeleid
  • Asbestveilig Vlaanderen 2040
 • Wetgeving
  • Federale wetgeving
  • Vlaamse wetgeving
 • Monstername & analyse
  • Materiaalmonster
  • Luchtmonster​
 • Indeling werken
  • Sporadische handeling
  • Onderhoud en herstelwerkzaamheden
  • Eenvoudige handeling
  • Erkende verwijdering
 • Asbestafval
 • Asbestveilige gemeente
  • Ondersteuning lokale besturen 
  • Asbestincidenten

Praktisch:
Online asbestopleiding 

Omwille van de corona-crisis en verbouwingswerken organiseert de OVAM deze asbestopleiding kosteloos en online voor lokale en bovenlokale overheden. Inschrijven via de groene kader.
 
Inschrijven voor een opleiding asbest voor lokale besturen.
Via deze link kan u inschrijven en een keuze maken uit de volgende dagen: 
 • donderdag 5 oktober van 10u-17u
 • dinsdag 5 december van 10u-17

Opleiding ‘Omgaan met asbesthoudende materialen’

Voor wie?

Deze praktische opleiding van een halve dag richt zich tot technisch personeel van lokale besturen. Bijvoorbeeld: medewerkers van een recyclagepark die asbesthoudende materialen willen leren herkennen. 

Inhoud:

De opleiding focust op de volgende modules: 
 • Wat is asbest / asbestsoorten / gezondheidsrisico’s
 • Asbestherkenning
  • Niet-hechtgebonden toepassingen
  • Hechtgebonden toepassingen
  • Asbestvrije toepassigen
 • Wetgeving
 • PBM’s

 

Opleiding in uw eigen kantoren
U kunt de opleiding 'Asbest in en om het huis' voor lokale besturen en de opleiding 'Omgaan met asbesthoudende materialen’ ook op uw eigen werkplek organiseren, als er minstens 20 medewerkers van uw lokaal bestuur deelnemen. Laat uw gegevens achter via het onderstaand contactformulier. Via dat formulier kunt u ook andere vragen stellen.
Opleiding eenvoudige handelingen
Deze opleiding vervangt niet de verplichte opleiding “Eenvoudige handelingen” die werknemers die professioneel handelingen uitvoeren met asbest ingevolge de Federale arbeidswetgeving jaarlijks moeten volgen. 

Opleiding asbest voor milieutoezichthouders

OVAM organiseert samen met elke provincie een opleiding voor toezichthouders milieu over het asbestafbouwbeleid en de gevolgen daarvan voor handhaving.   

Voor wie?

Deze opleiding is bestemd voor de huidige maar ook toekomstige lokale milieutoezichthouders van gemeenten, intergemeentelijke verenigingen en politiezones. Ook de gewestelijke toezichthouders kunnen deelnemen. 
Het doel van deze opleiding is dat u als lokale toezichthouder een overzicht krijgt van de wetgeving rond asbest en weet wat u als handhaver kunt of moet doen om het milieu en de mens veilig te stellen. De voormiddag besteden we aan het asbestafbouwbeleid en de implicaties voor handhaving. In de namiddag bespreken we veelvoorkomende en meer complexe cases uit de praktijk.

Praktisch:

Inschrijven is verplicht. De eendaagse opleiding gaat fysiek door en is gratis, inclusief broodjeslunch. 
Wilt u graag een interessante case uit de praktijk aanbrengen uit uw gemeente/stad? Bezorg dan een document met een samenvatting van het incident, hoe u het incident heeft aangepakt en met welke instrumenten (en eventueel foto’s) aan de OVAM (asbest@ovam.be) met in het onderwerp: case opleiding toezichthouder asbest. We bekijken dan of we de case tijdens de opleiding bespreken. U krijgt in ieder geval feedback op de case. 
Inhoud: 

Volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de opleiding:

Vlaams asbestafbouwbeleid
    • Asbestveilig Vlaanderen 2040
        ○ Aanleiding
        ○ Pijlers actieplan
        ○ 'Nieuwe' wetgeving (2019-2022)
        ○ Asbestattest
        ○ Renovatiegolf
    • Risico-contexten vandaag
        ○ Herkennen
        ○ Omvang en aanwezigheid 
        ○ Risicobeoordeling
Handhaving in praktijk
    • Wetgeving (federaal en Vlaams)
    • Vaststellen van de overtreding
        ○ Concept asbestverdacht, monstername & analyse,)
        ○ Wettelijke verwijderingsmethodes
        ○ Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) en bronmaatregelen
        ○ Risico-evaluatie en ondersteunende beslisschema’s
    • Handhavingstraject
        ○ Werken stilleggen
        ○ Bestuurlijke maatregelen: sanering of verwijdering van asbesttoepassingen
        ○ PV en het vervolg
Bespreking praktijkcases    
 
Responsive Image
Provinciehuis
Provincieplein 1
3010 Leuven
Inschrijven: https://pivo.be/opleidingen/handhaving-van-de-asbestregelgeving-in-de-praktijk/
 
28/2/2023
Responsive Image
Ondernemerscentrum
Leiestraat 22
8500 Kortrijk
Inschrijven via het digitale inschrijvingsformulier.
 
14/3/2023
Responsive Image
Provinciaal Natuurcentrum  
Craenevenne 86  
3600 Genk 
Inschrijven:Opleiding lokale toezichthouders - handhaving... (limburg.be)
 
28/3/2023
Responsive Image
Provinciehuis
Gouvernementstraat 1 
9000 Gent
Inschrijven via mail naar: PCM_inschrijvingen@oost-vlaanderen.be
 
25/4/2023
Responsive Image
Congrescentrum in het provinciehuis
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen  
Inschrijven via https://forms.gle/VHer9Ai5SrKfumYU8
11/5/2023

Team asbestafbouw