Lokale besturen

Opleidingen asbest

Medewerkers van lokale besturen komen regelmatig asbest tegen, bijvoorbeeld tijdens een afvalinzameling of een woninginspectie. De OVAM biedt daarom asbestopleidingen aan.

Opleiding 'Asbest in en om het huis' voor lokale besturen

Voor wie?

Deze eendaagse opleiding richt zicht tot lokale toezichthouders, milieuambtenaren, medisch milieudeskundigen, wooninspecteurs, parkwachters en andere medewerkers van een lokaal bestuur.
Medewerkers van lokale besturen worden vaak geconfronteerd met asbest. Bijvoorbeeld tijdens het toezicht op de milieuwetgeving, bij afvalinzamelingen of woninginspecties, of gewoon in de gebouwen die ze zelf beheren. Gemeenten die lokale bronophalingsprojecten voor burgers organiseren krijgen ook regelmatig vragen van burgers over asbesthoudende toepassingen.  
De opleiding wordt gegeven in drie modules.

Module 1: asbest herkennen
 • Wat is asbest, wat is de herkomst en wat zijn de belangrijkste eigenschappen
 • Welke zijn de meest voorkomende materialen die asbest kunnen bevatten? 
 • Hoe onderscheid ik asbesthoudende platen of leien van niet-asbesthoudende? 
 • Hoe onderscheid maken tussen asbesthoudende en niet-asbesthoudende vloerbekleding
 • Kennis rond leidingisolatie (inhomogeen materiaal, verschillende lagen (welke is asbesthoudend?), …)
 • Wanneer is het verplicht om een asbestattest op te stellen? 
 • Asbestveilig Vlaanderen 2040
 • Algemeen: met verwijzingen naar de relevante asbestwetgeving
 • Communicatiemateriaal: website, brochure en filmpjes: 
Module 2: veilig omgaan met asbestmaterialen
 • Welke gezondheidsrisico’s zijn er, wanneer zijn die er en hoe ze te voorkomen;
 • Asbestrisico: weergegeven in de asbestinventaris
 • Is asbestcement (verweerd) altijd een risico? Wat is verwering?
 • Wie mag asbest verwijderen en hoe moet dat gebeuren? (incl asbestcharter)
 • Welke zijn de verschillende verwijderingsmethoden
 • Wat met beschadigde leidingisolatie, brokstukken van daken, …
 • Hoe kan asbestafval veilig worden afgevoerd?
 • Omzendbrief: veilig asbestcement verpakt laten aanleveren op het recyclagepark
 • De organisatie van de ophaling aan huis
 • Asbest mee laten afvoeren door de aannemer: waarop letten?
 • Wanneer is het verplicht om een asbestattest op te stellen? 
 • Algemeen: met verwijzingen naar de relevante asbestwetgeving
 • Communicatiemateriaal: website, brochure en filmpjes
Module 3: milieutoezicht bij asbestincidenten
 • Wat moet ik doen bij een asbestbrand, ontmossen of bij een ander asbestincident? (obv leidraden OVAM)
 • Hoe kan ik veilig monsternames uitvoeren? Hoe en waar kan ik deze laten analyseren?
 • Wanneer is het verplicht om een asbestattest op te stellen? 
 • Wie mag asbest verwijderen en hoe moet dat gebeuren?
 • Raamcontract OVAM voor deskundige bij lokale incidenten
 • Leidraad handhaving via www.asbestinfo.be
 • VoorbeeldPV
 • Algemeen: met verwijzingen naar de relevante asbestwetgeving
Online opleiding 'Asbest in en om het huis' voor lokale besturen
Schrijf u in voor één van de onderstaande sessies voor de opleiding 'Asbest in en om het huis' voor lokale besturen. De opleiding is enkel bestemd voor lokale besturen en bovenlokale overheden en niet voor privé-personen of ondernemingen. Doelgroepen zijn lokale toezichthouders, milieuambtenaren, wooninspecteurs, medisch milieudeskundigen, parkwachters.

De opleiding gaat door in de vorm van een webinar van 10u tot 17u met een pauze op de middag. 

Inschrijven doet u via onderstaande links: ​​​​​​​​​​​​​​
 

Opleiding ‘Omgaan met asbesthoudende materialen’

Voor wie?

Deze praktische opleiding van een halve dag richt zich tot technisch personeel van lokale besturen. Bijvoorbeeld: medewerkers van een recyclagepark die asbesthoudende materialen willen leren herkennen. 

Inhoud:

De opleiding focust op de volgende modules: 
 • Wat is asbest / asbestsoorten / gezondheidsrisico’s
 • Asbestherkenning
  • Niet-hechtgebonden toepassingen
  • Hechtgebonden toepassingen
  • Asbestvrije toepassigen
 • Wetgeving
 • PBM’s

 

Opleiding in uw eigen kantoren
U kunt de opleiding 'Asbest in en om het huis' voor lokale besturen en de opleiding 'Omgaan met asbesthoudende materialen’ ook op uw eigen werkplek organiseren, als er minstens 15 medewerkers van uw lokaal bestuur deelnemen. Laat uw gegevens achter via het onderstaand contactformulier. Via dat formulier kunt u ook andere vragen stellen.
Responsive Image
Opleiding eenvoudige handelingen
Deze opleiding vervangt niet de verplichte opleiding “Eenvoudige handelingen” die werknemers die professioneel handelingen uitvoeren met asbest ingevolge de Federale arbeidswetgeving jaarlijks moeten volgen. 

Opleiding asbest voor milieutoezichthouders

Momenteel is er geen opleiding specifiek voor milieutoezichthouders gepland. 

Voor wie?

Deze opleiding is bestemd voor de huidige en toekomstige lokale milieutoezichthouders van gemeenten, intergemeentelijke verenigingen en politiezones. Ook de gewestelijke toezichthouders kunnen deelnemen. 
Het doel van deze opleiding is dat u als lokale toezichthouder een overzicht krijgt van de wetgeving rond asbest en weet wat u als handhaver kunt of moet doen om het milieu en de mens veilig te stellen. De voormiddag besteden we aan het asbestafbouwbeleid en de implicaties voor handhaving. In de namiddag bespreken we veel voorkomende en meer complexe cases uit de praktijk.

 

Team asbestafbouw