Studies en cijfers

Opportuniteiten om éénmalige voedselverpakkingen te verminderen

De studie bekijkt bij welke groenten, fruit en broodwaren de verpakking potentieel kan worden weggelaten of vervangen door een herbruikbaar alternatief. Aanbevelingen en randvoorwaarden krijgen ook een plaats in de rapportage. 

Verschillende verse, onverwerkte groenten en fruit worden al vaak onverpakt aangeboden. Voor andere is er nog potentieel.
Bij het overschakelen naar bulk of omschakelen naar herbruikbare verpakkingen zullen  heel wat nieuwe uitdagingen komen kijken, zowel op economisch, technisch als maatschappelijk vlak. 

Op economisch vlak is de garantie vereist dat onverpakte producten bij verkoop voldoende onderscheiden worden, bijvoorbeeld verschillende variëteiten (al dan niet bio) zodat geen verschraling van het aanbod optreedt en er geen extra voedselverliezen ontstaan.
Daarnaast zijn investeringen vereist bij het opzetten van een herbruikbaar verpakkingssysteem, zowel voor de aankoop van verpakkingen, reinigingsinfrastructuur en het logistieke systeem. Herbruikbare verpakkingen zijn immers (nog) niet goedkoop. 

Op technisch vlak is standaardisatie voor herbruikbare verpakkingen een must, die tevens rekening houdt met de noden van elk product. Daarnaast blijven traceerbaarheid, voedselveiligheid en hygiëne belangrijk. Industriële reinigingsprocessen ondergaan daarbij best een validatie, bij voorkeur via een certificatiesysteem. 

Op maatschappelijk vlak speelt de acceptatie en het engagement van de consument een zeer belangrijke rol. Het gebruiksgemak moet ook bij bulk of herbruikbare verpakkingen voldoende groot zijn om de huidige consumptie in stand te houden, gezien hun impact op een gezond voedingspatroon.

Verder moeten er ook aanpassingen gebeuren op wetgevend vlak om een gelijk speelveld te garanderen voor alle stakeholders.
Dit wordt best geharmoniseerd op Europees niveau.

Team Lokaal Materialenbeheer