Zwerfvuil aanpakken

Oproep pilootprojecten digitaal statiegeld

De OVAM zoekt bedrijven en organisaties met relevante technische kennis om pilootprojecten in het kader van digitaal statiegeld op te zetten en uit te testen.


De OVAM zoekt bedrijven en organisaties met relevante technische kennis om pilootprojecten in het kader van digitaal statiegeld op te zetten en uit te testen. Pilootprojecten kunnen zowel slaan op het uittesten van specifieke aspecten van een digitaal statiegeldsysteem als op een meer geïntegreerde toepassing ervan. De nodige technische kennis hiervoor kan ook via samenwerking met meerdere actoren samengebracht worden. 

Het doel van deze pilootprojecten is om op het terrein (aspecten van) een digitaal statiegeldsysteem uit te testen. Dit houdt o.m. in:
  • De technisch operationele aspecten (o.a. aanbrengen QR-code, inscannen en betalingsmodaliteiten)
  • Het gebruiksgemak voor alle burgers op vlak van inzameling zowel thuis als out of home
  • Oplossingen voorzien voor moeilijke contexten (bv. personen zonder smartphone, omgevingen zonder wifi, buitenlanders, toeristen…)
Geïnteresseerde kandidaten worden gevraagd om meer concreet aan te geven hoe ze via door hen voorgestelde pilootprojecten denken te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een digitaal statiegeldsysteem.
Met deze oproep naar potentiële pilootprojecten in dit kader organiseert de OVAM een bevraging van de markt ter zake. De pilootprojecten moeten opgestart, afgerond en geëvalueerd zijn in de loop van 2023. 

De selectie van pilootprojecten moet voldoende divers zijn zowel naar doelgroepen die betrokken worden als naar ruimtelijke context. 

De pilootprojecten zullen na afronding beoordeeld worden op basis van volgende criteria:
  • Doeltreffendheid: Effectieve vermindering van de éénmalige drankverpakkingen in het zwerfvuil en een versterking van de selectieve inzameling thuis en out of home.
  • Toegankelijkheid: Gebruiksvriendelijke toegang tot het systeem voor iedereen, in alle omstandigheden (bv. ook out of home, regio met veel toeristen,…)
  • Nodige garanties rond de fraudegevoeligheid
  • Conformiteit met de privacyregels
  • Operationele toepasbaarheid
De organisaties konden hun kandidatuur stellen tot 15 februari.
 

Team Lokaal Materialenbeheer - Projectoproep statiegeld