Duurzaam voorraadbeheer van stortplaatsen

Kaart stortplaatsen in Vlaanderen


In Vlaanderen wordt anno 2022 minder dan 2% van het afval gestort. Het verleden zadelt ons nochtans op met vele voormalige stortplaatsen die nog steeds bestaan. Daarbij rijst de vraag naar de toekomstmogelijkheden ervan. Als antwoord hierop ontwikkelde de OVAM een aanpak voor een duurzaam voorraadbeheer van stortplaatsen. Een eerste en cruciale stap is een grondige inventarisatie.

Deze kaart geeft de ligging van de gekende stortplaatsen in Vlaanderen. Ze kadert in de Europese INSPIRE-richtlijn om geografische data van overheden toegankelijker te maken zowel voor overheden als voor het publiek. De kaart bevat de risicogronden met Vlarebo -rubrieken die verwijzen naar de aanwezigheid van een stortplaats (2.3.6, 2.3.7 of 2.3.11). Ze baseert zich op de administratieve informatie die op dit moment gekend is. De kaart is publiek beschikbaar en vrij om te downloaden

De kaart bevat de volgende velden:
  • type: classificatie van de milieufaciliteit
  • cedalion_id: uniek nummer verwijzend naar een object in de cedalion inventaris
  • actief: de status van een faciliteit met betrekking tot de voltooiing en het gebruik ervan
  • hazard: voorkomen van gevaarlijke afvalstoffen
  • afvaltype: oplijsting van de afvaltypes voorkomend in de stortplaats
Klik eerst op het identificeer-icoontje ("i") rechtsboven naast de zoekbalk en daarna op een stortplaats naar keuze, om de bijhorende velden te bekijken.

Contouren geven geen exacte afbakening  

Deze kaart telt ruim 2.500 unieke contouren maar die geven geenszins een exacte afbakening van de stortplaatsen weer. Ze verwijzen naar de administratieve percelen waarvoor stortactiviteiten gekend zijn. Het is dus mogelijk dat meerdere unieke stortplaats-ID’s in realiteit één stortplaats vormen. Samen met de lokale besturen en op basis van de data die zij aanleveren, werkt de OVAM gestaag verder om de kwaliteit van de contouren te verbeteren. 

Uw input helpt om deze dynamische inventaris te verbeteren 

Hebt u nieuwe of andere gegevens over stortactiviteiten op uw grond? Neem dan contact op met uw gemeente. Als u kunt aantonen dat er op uw grond geen stortactiviteiten hebben plaatsgevonden, verwijdert de gemeente het perceel uit de Gemeentelijke Inventaris van risicogronden. 
Kent u een stortplaats die niet in de inventaris staat, meld dat dan bij de gemeente of bij de OVAM.
Meer informatie over deze gronden en de fase van onderzoek vindt u eveneens op www.degrotegrondvraag.be.  

Disclaimer

De gegevens werden door OVAM verzameld gedurende verschillende decennia en zijn afkomstig uit diverse bronnen. Doordat uiteenlopende auteurs, diensten, instellingen en firma’s deze gegevens hebben genoteerd, geïnterpreteerd en/of verwerkt, is een onvolledigheid, een fout of tegenspraak steeds mogelijk. De OVAM is dus niet aansprakelijk voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens. Die moeten dan ook steeds worden bevestigd door verder onderzoek. 
De getoonde informatie is slechts indicatief en vervangt in geen geval het bodemattest. Het bodemattest is een officieel document dat alle verplichte informatie omvat in het geval van verkoop of overdracht van een grond. De getoonde afbakeningen stemmen niet noodzakelijk overeen met de huidige kadastrale percelen.
Meer informatie over de gegevensstromen die de OVAM gebruikt vindt u op www.ovam.be/disclaimer.

Hebt u een vraag over deze pagina?

Stel ze hier: