Specifieke afvalstromen

PCB's

PCB’s zijn chloorhoudende stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. De stoffen worden uit roulatie genomen en vernietigd.