Studies

Proeftuin circulair bouwen

De "Proeftuin circulair bouwen” is een omgeving voor onderzoek en experimenten, waarin experten samen met de partners uit de bouwsector aan de slag gaan op proefwerven.


Om in de toekomst een duurzame manier van bouwen te verzekeren, moet de bouwsector op een andere manier omgaan met grondstoffen en materialen. Zo zal ze nog meer dan vandaag materialen moeten “ontginnen” uit het bestaande patrimonium van bouwwerken. Op langere termijn moet ze anders en meer veranderingsgericht bouwen. Om de bouwsector te ondersteunen in deze transitie naar Circulair bouwen, zet de OVAM alvast in op praktijkgericht onderzoek.

De "Proeftuin circulair bouwen” is een omgeving voor onderzoek en experimenten, waarin experten samen met de partners uit de bouwsector aan de slag gaan op proefwerven. Aan de hand van deze praktijkexperimenten stellen ze haalbare aanbevelingen op voor nieuwe zakenmodellen en praktijken. Zo werkt de bouwsector zelf mee aan beleidsontwikkeling.

Responsive Image

In een eerste fase lag de focus op ‘urban mining’ van het bestaande patrimonium. We brachten de inspanningen en investeringen die nodig zijn voor een optimaal hergebruik van materialen in kaart. We onderzochten dit aan de hand van een aantal vooral kleine vergelijkbare sloop- en renovatiewerven waar ontmanteling centraal staat. Het rapport met de bevindingen en resultaten kunt u hieronder downloaden.

In een tweede fase van de proeftuin richten we de aandacht op veranderingsgericht ontwerpen, bouwen en verbouwen. Ook hier brengen we de nodige inspanningen, hindernissen en opportuniteiten in kaart, om tot oplossingsgerichte aanbevelingen te komen voor de hele bouwsector.

Meer lezen over de Proeftuin? Neem ook eens een kijkje op de website van Vlaanderen Circulair.

Team bouw