Bodemgerelateerde informatie, formulieren & publieke lijsten

Risico Inrichtingentool

Via de RIT of risico-inrichtingentool kan u nagaan of een bepaalde inrichting wordt aanzien als een risico-inrichting.


RIsico-inrichtingen

Een risico-inrichting wordt in het Bodemdecreet omschreven als fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en handelingen die een verhoogd risico op bodemverontreiniging kunnen inhouden en die voorkomen op een lijst opgesteld door de Vlaamse Regering.

De Vlaamse Regering heeft 2 lijsten opgesteld.  Daarnaast wordt de uitvoering van brandblusoefeningen waarbij PFAS-houdend blusschuim gebruikt wordt of werd, ook aanzien als een risico-inrichting.

De gronden waarop deze risico-inrichtingen plaatsvinden of hebben plaatsgevonden zijn dan risicogronden.

Risico-inrichting gestart voor 1 juni 2015

In dat geval dient bijlage 1 van het Vlarebo geraadpleegd te worden. De OVAM heeft een toepassing ontwikkeld om na te gaan of een bepaalde activiteit die gestart is voor 1 juni 2015 wordt aanzien als een risico-inrichting.
Via de RIT (risico-inrichtingentool) kan u zoeken op het rubrieknummer zoals opgenomen in bijlage 1 van het Vlarebo.

Wil u informatie zoeken over specifieke termen, dan kan u het document onderaan deze pagina downloaden en via de toetsencombinatie CTRL-F het betrokken zoekwoord typen. Het resultaat is afhankelijk van de gegevens die u invoert. De OVAM kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor het bekomen resultaat. 

Bekomen resultaat:
 • de toepassing houdt enkel rekening met de rubrieken waarvoor er een onderzoeksplicht geldt in het kader van het Bodemdecreet;
 • aanduiding 'O', 'Z', 'B' in de kolom categorie geeft aan dat de betrokken inrichting een risico-inrichting is;
 • werd de betrokken inrichting gesloten voor 11 februari 1946 dan moet deze niet beschouwd worden als een risico-inrichting (artikel 21 van het Vlarebo). Indien bij de betrokken inrichting een categorie 'I' is aangeduid, dan moet deze inrichting wel opgenomen worden in de gemeentelijke inventaris (artikel 22 Vlarebo).

Bemerkingen bij de tabel van bijlage 1 van Vlarebo:
 • in de lijst worden de inrichtingen voorafgegaan door een nummer dat overeenstemt met de indelingsrubriek uit de indelingslijst in bijlage 1 van Vlarem I zoals van kracht was op 31 mei 2015. Deze nummeing is echter louter indicatief, wat inhoudt dat een eventuele wijziging van voormelde indelingslijst geen invloed heeft op de verplichtingen voor de exploitatn en overdrager die voortvloeien uit het Bodemdecreet en het Vlarebo.
   
 • omschrijving en subrubrieken:
  • Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is de wetgeving waar in de omschrijving van een rubriek of subrubriek naar verwezen wordt de wetgeving zoals van kracht was op 31 mei 2015.
  • De verwijzing naar een rubriek of een subrubriek in de omschrijving heeft betrekking op de betreffende rubriek of subrubriek zoals vermeld in de indelingslijst in bijlage 1 van Vlarem I zoals die van kracht was op 31 mei 2015. Deze bijlage kan u onderaan deze pagina vinden.
  • (4) De toelichtingen, opmerkingen en uitzonderingen die vermeld worden in de omschrijving van de rubrieken en subrubrieken in de indelingslijst van bijlage 1 van Vlarem I zoals die van kracht was op 31 mei 2015 zijn van overeenkomstige toepassing op de overeenstemmende rubrieken en subrubrieken, vermeld in de risico-inrichtingentool. 

Risico-inrichtingen gestart na 31 mei 2015

In dat geval dient bijlage 1 van Vlarem II geraadpleegd  te worden op de emis vito navigator website.
Bekomen resultaat:
 • aanduiding 'O', 'A', 'A*', 'B', 'B*' in de kolom Vlarebo geeft aan dat de betrokken inrichting een risico-inrichting is;
 • aanduiding 'S' in de kolom Vlarebo: inrichting waarvoor conform artikel 33bis van het Bodemdecreet de exploitant naar aanleiding van de aanvang van de exploitatie een oriënterend bodemonderzoek moet uitvoeren.

Risico-informatie voor activiteiten gestart voor juni 2015 zoeken op trefwoord

Als u wil zoeken naar specifieke termen bv. puin, smeerput..., dan kan u dit doen door het document hieronder te downloaden en via de toetsencombinatie CTRL-F het betrokken zoekwoord in te typen. Het resultaat is afhankelijk van de gegevens die u invoert. De OVAM kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor het bekomen resultaat. 
Daarnaast vindt u de bijlage Vlarem I met de wettelijke informatie over milieuvergunningen.

Bodembeheer