Specifieke afvalstromen

Roet

Roet is een afvalstof die ontstaat ten gevolge van een onvolledige verbranding van vaste, vloeibare en - in beperkte mate - gasvormige brandstoffen. Roet komt voor zowel in de industrie als bij gezinnen. De belangrijkste bron van roet bij u thuis is de huishoudelijke verwarming.


Roet is een gevaarlijke, zelfs kankerverwekkende stof, omwille van de aanwezigheid van een hele reeks Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's). De PAK's worden verspreid via de lucht, het roet of de opgestapelde assen. 

Waarheen met roet? 

Roet dat door de werkzaamheden van de installateur of de schouwveger uit de ketel en de schoorsteen wordt verwijderd, wordt beschouwd als een gevaarlijke bedrijfsafvalstof. De installateur of schoorsteenveger mag dit niet bij u thuis achterlaten. Hij moet het meenemen en er zelf voor zorgen dat het op een milieuverantwoorde en wettelijke wijze wordt verwerkt. 

Als u zelf instaat voor de reiniging van uw ketel en schouw dan wordt het roet niet beschouwd als een bedrijfsafvalstof. In dat geval is het een huishoudelijke afvalstof die u zelf naar het gemeentelijk recyclagepark brengt. Controleer best vooraf of uw recyclagepark roetafval accepteert. Is dat niet het geval, dan doet u het in de zak met restafval. Roetafval hoort zeker niet thuis in de tuin of in de compostbak. Wees voorzichtig en zorg dat u zeker geen roet inademt.