Tips voor een duurzaam event

Ruimte

Ook ruimtelijk kan je je evenement duurzaam maken, hier vind je informatie rond geluid, licht, water, infrastructuur, natuur en bodem

Geluid

Geluidsnormen

In Vlaanderen geldt een maximaal geluidsniveau voor iedere openbare activiteit met opgenomen muziek (bv. cd’s, mp3 ...) of elektronisch versterkte livemuziek (bv. liveoptredens met microfoons, versterkers, ...).

Het geluidsniveau mag nooit hoger zijn dan 100 dB(A) LAeq,60min. Het lokale bestuur kan strengere maatregelen en bijkomende voorwaarden opleggen. Naast het geluidsniveau in uw zaal of tent, moet u ook rekening houden met geluidsnormen in de omgeving errond om overlast te beperken.

Vraag steeds goed na welke regels er in uw gemeente gelden als u een muziekactiviteit organiseert. Hiervoor kan u, afhankelijk van de gemeente, terecht bij de milieu-, jeugd- of cultuurdienst.

Huur of leen een geluidsmeter bij een geluidsfirma, bevriende organisatie, uw gemeente of provincie. Sommige installaties beschikken ook over een eigen ingebouwde meter.

Geluidsplan
Kies voor een slimme setup van geluidsinstallaties en leg dit vast in een geluidsplan. Sommige gemeentes bieden hiervoor begeleiding aan. Denk bij concerten ook aan een overzicht van de piekmomenten om indien nodig het geluidsniveau bij te stellen. Stel een geluidsverantwoordelijke aan die het verloop in het oog houdt.
Communicatie
Informeer de buurt over uw activiteit, het muziekprogramma en mogelijke piekmomenten, het respecteren van het toegelaten db-niveau en vermeld een aanspreekpunt voor klachten zodat zij zich hierop kunnen organiseren.

Licht

Maak een lichtplan. Plaats verlichting zodanig dat de negatieve impact op fauna, flora, publiek en buren zoveel mogelijk beperkt wordt. Vermijd lichtshows met vuurwerk.

Water

Zie pagina 'Praktijkvoorbeelden en Tips Water'
 

Infrastructuur

Maak zoveel mogelijk gebruik van bestaande infrastructuur: jeugdlokalen, scholen, parkings, … U bespaart hiermee fors op uw logistiek budget.

Natuur en bodem

Natuur
 • Analyseer het terrein en lokaliseer mogelijk gevoelige zones. Neem de nodige beschermingsmaatregelen om planten, dieren, waterwegen en bodem te beschermen;
 • Denk bij bevestiging van signalisatie aan zachte materialen zoals touw in plaats van spijkers of nietjes en verwijder deze na het evenement. Gebruik herbruikbare spanbandjes en bewaar ze voor de volgende editie;
 • Bestem een stuk van uw camping tot "ecozone" en zet uw inspanningen hierrond in de verf. Bij goede resultaten kan deze zone telkens vergroten.
Bodem

Bescherm de bodem:

 • (zwaar) vervoer: bescherm onverharde grond met platen en gebruik tractors met brede banden om gewicht te verdelen, vermijd het rijden op gras zodat het in goede staat blijft;
 • publieksplaatsen: bescherm de bodem met houten vloeren en rubberen matten;
 • ecozones: vermijd vernietiging van flora en bodemcompactering door gevoelige en plaatsen met bomen af  te sluiten met dranghekken;
 • afvalwater: voorzie aansluiting op de riolering of installeer watertanks, maak geen kuilen in de grond zodat afvalwater niet in de bodem kan trekken. Let op voor lekken. Stel hiervoor een preventieverantwoordelijke aan.
Wildplassen
 • zorg voor voldoende en verspreide toiletten en urinoirs op het terrein én routes naar het evenement, lange wachtrijen maakt wildplassen aantrekkelijker;
 • maak een toiletbezoek niet te duur: bied een abonnement of pasje aan, dit maakt wildplassen in de late uurtjes minder aantrekkelijk;
 • bescherm populaire plasplaatsen of gevoelige zones met hekken en plaats er urinoirs;
 • signalisatie: zorg voor duidelijke wegwijzers naar de toiletzones;
 • controleer en sensibiliseer: informeer bezoekers over de nefaste gevolgen van wildplassen voor de omliggende natuur zoals de bomen. Zet eventueel extra vrijwilligers in, of werk samen met uw lokale bestuur of politie.

Groen Event