Studies

Gezond en veranderingsgericht ontwerpen

De studie 'Living Lab: (re)making healthy spaces?' resulteerde in gezondheidsrichtlijnen omtrent de binnenluchtkwaliteit voor gebruikers, overheden en bouwproducenten.


Living Lab: (re)making healthy spaces?

Studiebureau CERAA onderzocht in opdracht van de OVAM en LNE (Departement Leefmilieu, Natuur en Energie) de binnenluchtkwaliteit van gebouwen. De OVAM bestudeerde welke rol het aspect ‘veranderingsgericht bouwen’ daarin speelt. In deze studie ‘Living Lab: (re)making healthy spaces?’ voerde CERAA gezondheidsmetingen uit en dat in 4 specifieke projecten.

Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image

Renovatie Zonneveld

Renovatie Sterrenveld

Renovatie school

Renovatie Jeugdland

In totaal werden 8 metingen inzake luchtkwaliteit uitgevoerd (2 metingen per project). Daarbij werden volgende  parameters gemeten: CO2, TVOS, temperatuur, relatieve vochtigheid, luchtdebiet en fijn stof. De metingen werden uitgevoerd in de meest ‘vervuilde’ plaatsen van de beschouwde case: in de woningen werden de slaapkamer en de woonkamer geanalyseerd, in de derde casestudy werden twee klassen geanalyseerd en in de vierde casestudy werden metingen gedaan in 2 kantoren.

Geïnspireerd op de BREEAM procedures, werden de gezondheidsaspecten beoordeeld op twee niveaus: de intrinsieke kwaliteit van het gebouw (eigen aan ontwerp) en extrinsieke invloeden (het onderhoud van het gebouw en het beheer ervan door de gebruikers).

Uit de analyse van deze metingen heeft Ceraa in de studie een aantal knelpunten geïnventariseerd en een aantal gezondheidsrichtlijnen geformuleerd naar gebruikers, overheden en bouwproducenten.

Gezondheidsaspecten bij blackfields

De gezondheidsstudie 'Living Lab: (re)making healthy spaces?' is onderdeel van de studie 'Living Lab rond veranderingsgericht bouwen op blackfields'.  Blackfields zijn onderbenutte terreinen waar herontwikkeling nodig is, maar waar de bodem zo verontreinigd is dat private initiatieven achterwege blijven. De OVAM brengt deze gronden in kaart en tracht de bodemsanering ervan te faciliteren zodat ze opnieuw in gebruik kunnen worden genomen.

Naast de gezondheidsrichtlijnen die op de binnenruimte zijn toegespitst, stelde CERAA ook een aantal richtlijnen op in functie van de selectie van een blackfield met betrekking tot gezondheid, waarbij ook de buitenruimte aan bod komt. Zo kunnen we vanuit de Vlaamse Overheid bijdragen aan een gezonde leefomgeving, niet alleen bij de bodemsanering maar ook bij de herontwikkeling van onderbenutte sites.

Nog meer gezond (ver)bouwen

Departement Omgeving stelde heel wat handige fiches op omtrent gezond (ver)bouwen en een gezonde leefomgeving. Meer daarover vind je hier.

Team bouw