Studies

Veranderingsgericht bouwen

Veranderingsgericht ontwerpen en bouwen is een ontwerp- en bouwstrategie die uitgaat van de veranderende noden en wensen van gebruikers en de maatschappij. Het doel is dan ook gebouwen te creëren die die verandering efficiënt ondersteunen. 


Veranderende noden en wensen in de tijd

Het concept 'veranderingsgericht bouwen’ betekent dat naast lengte, breedte en hoogte ook de (vierde) dimensie 'tijd' meetelt als ontwerpparameter van een gebouw. Door met deze dimensie rekening te houden, kan men de indeling van een gebouw aanpassen in functie van veranderende behoeften (design for adaptability), met onder meer oog voor materiaalhergebruik of hoogwaardige recyclage (design for disassembly).

De studie 'Veranderingsgericht bouwen: ontwikkeling van een evaluatie- en transitiekader' werd in 2014-2015 uitgevoerd door VITO, VUB en KU Leuven, in opdracht van de OVAM.

Responsive Image
     
De dragende gevelelementen en een minimaal aantal interne kolommen en dragende wanden zorgen voor een grote indelingsvrijheid (zie kenmerk multi-inzetbaarheid) van het gebouw.

(AZ Groeninge, Osar architects).

Een gemeenschappelijke taal

De transitie naar veranderingsgericht bouwen vergt heel wat overleg met verschillende bouwactoren. Om een vlotte communicatie mogelijk te maken, ontwikkelden we ook een 'gemeenschappelijke taal'.

Team bouw