UPV

Terugnameplicht

Het instrument terugnameplicht vult voor verpakkingsafval de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid in. De terugnameplicht stelt de industrie verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van het verpakkingsafval.


De terugnameplicht voor verpakkingsafval

Het instrument terugnameplicht vult voor verpakkingsafval de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid in. De terugnameplicht stelt de industrie verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van het verpakkingsafval. De gekende inzameling van glas via de glasbollen of van pmd via de blauwe zak vloeit voort uit deze terugnameplicht. De terugnameplicht maakt een onderscheid tussen verpakkingsafval van huishoudelijke of van  bedrijfsmatige oorsprong. Voor het eerste heeft het bedrijfsleven Fost Plus opgericht, het tweede wordt beheerd door VAL-I-PAC.

Door aan te sluiten bij Fost Plus of VAL-I-PAC kunnen bedrijven voldoen aan hun terugnameplicht. De bedrijven betalen dan een bijdrage die afhankelijk is van het soort en de hoeveelheid op de markt gebrachte verpakkingen. Met deze financiƫle middelen wordt de selectieve inzameling en recyclage georganiseerd. Het is voor bedrijven ook mogelijk om op individuele basis aan de terugnameplicht te voldoen. Daarnaast moeten bedrijven die veel verpakkingen op de markt brengen elke 3 jaar een preventieplan opstellen.

De rol van de Interregionale Verpakkingscommissie (IVC)

In tegenstelling tot de andere instrumenten (aanvaardingplicht en collectief plan), is de terugnameplicht niet opgenomen in de Vlaamse regelgeving. De terugnameplicht is ingevoerd bij via een interregionaal samenwerkingsakkoord tussen de drie gewesten: het Samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval van 4 november 2008. Dit samenwerkingsakkoord heeft kracht van decreet en legt verschillende verplichtingen op aan bedrijven die verpakkingen op de Belgische markt brengen. Op deze manier is een uniform Belgisch beleid mogelijk.

Om de uitvoering ervan op te volgen werd de Interregionale Verpakkingscommissie opgericht. De Interregionale Verpakkingscommissie is een openbare instelling die een geharmoniseerd beheer moet verzekeren inzake verpakkingsafval. De IVC is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van het samenwerkingsakkoord. Op de website van de Interregionale Verpakkingscommissie vindt u meer informatie over de terugnamplicht voor verpakkingsafval.

Links

Interregionale Verpakkingscommissie IVC
Fost Plus
VAL-I-PAC