Welke EVOA-procedure moet ik volgen?

Terugzending en illegaal transport

Terugzendingen van bij de verwerker geweigerde transporten en illegale transporten.


Terugzendingen van grensoverschrijdende transporten met kennisgeving

​​​​​​​Wanneer verwerkers van afvalstoffen een afvaltransport weigeren, dan moeten zij alle betrokken autoriteiten daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen.
​​​​​​​Deze procedure van terugzending is ook van toepassing als er tijdens het afvaltransport problemen worden vastgesteld, bijvoorbeeld met de kennisgevingsdocumenten en de vervoersdocumenten. De bevoegde overheid moet vervolgens toestemming geven vooraleer een retourtransport (terugzending) of een alternatieve verwerking kan plaatsvinden.

In Vlaanderen gebeuren deze meldingen gelijktijdig aan de OVAM en aan de afdeling Handhaving. De afdeling Handhaving en de OVAM verzorgen de opvolging van terugzendingen die onder artikel 22 van de Verordening 1013/2006 vallen.

De verwerker van afvalstoffen gebruikt voor dergelijke transporten volgende e-mailadressen: omgevingsinspectie.EVOA@vlaanderen.be en inuit@ovam.be.
Deze meldingen bevatten informatie over de reden van weigering of waarom een transport niet kan voltooid worden zoals voorzien. Aan de e-mail wordt een kopie van het vervoersdocument toegevoegd.

De OVAM verzorgt de verdere afhandeling van het dossier of, als er meer handhavend moet worden opgetreden, is dit de dossierhouder bij de afdeling Handhaving.

​​​​​​​De terugzending kan pas plaatsvinden na akkoord van alle betrokken autoriteiten.

Team dossierbeheer

Grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen