Batterijen en accu's

Hoe slaat u lege batterijen veilig op?

Lege batterijen en accu’s zijn gevaarlijke afvalstoffen die u apart moet inzamelen. Enkele tips om afgedankte batterijen veilig op te slaan.


Bedrijven
 

Afgedankte batterijen en accu's die in het kader van de aanvaardingsplicht worden aanvaard van klanten moeten gescheiden van andere afvalstoffen worden opgeslagen, op overdekte locaties met vloeistofdichte vloer.

Voor de opslag van afgedankte batterijen en accu's die worden ingezameld via het collectieve Bebat-systeem gebruikt u de Bebat-unit. Voor afgedankte batterijen die worden opgeslagen en ingezameld buiten het Bebat-inzamelsysteem, gebruikt u weersbestendige afgedekte en zuurbestendige containers.

Het is verboden om afgedankte batterijen en accu's te ontdoen van zuren buiten een inrichting die vergund is voor de verwerking van afgedankte batterijen en accu's. Voor zover u de afgedankte batterijen die u van uw klanten heeft ontvangen op een regelmatige basis afvoert of laat afvoeren, heeft u geen vergunning nodig voor de opslag van afgedankte batterijen en accu's.
 

Particulieren


Lege batterijen en accu’s zijn gevaarlijke afvalstoffen die u apart moet inzamelen. Enkele tips om ze veilig op te slaan:

  • Gebruik bij voorkeur een (gratis) inzameldoosje of een ander soort recipiënt van Bebat.

  • Vermijd een te grote unit en laat uw afgedankte batterijen regelmatig gratis ophalen.

  • Bewaar de batterijen op een droge plaats en op kamertemperatuur. Stel ze niet bloot aan vocht of extreme warmte of koude.

  • Plaats de inzamelunit op een plaats waar sociale controle is.

  • Zet de inzamelunit op een plaats waar genoeg verluchting is en op voldoende afstand van andere afvalfracties zoals papier, olie en spuitbussen.

  • Bewaar afgedankte batterijen altijd apart van andere afvalstoffen. Contact met geleidende of brandbare materialen levert brandgevaar op.

  • Open lege batterijen nooit.

  • Voorkom kortsluiting bij een grote hoeveelheid knoopcellen, losse en/of naakte contacten of batterijen met + en - polen dicht tegen elkaar zoals 9V batterijen. Plak knoopcellen en naakte contacten af met plakband of steek de batterijen in afzonderlijke zakjes.

  • In geval van calamiteiten (rook, geur, warmte...) dekt u de batterijen af met een deksel of droog zand. Gebruik nooit water. Verwittig Bebat zo snel mogelijk via het gratis nummer 0800 97 523.

Vermijd contact met verroeste of lekkende batterijen. Indien u toch in contact kwam met batterijzuren, was dan uw handen grondig met zuiver water.

Team Productketens - Batterijen