Batterijen en accu's

Tips voor een milieuverantwoord gebruik van batterijen

Alle tips en meer over de inzameling en recyclage van batterijen van huishoudelijk gebruik.


Wist u dat?
 

 • Elke Belg gemiddeld 22 draagbare batterijen en accu's per jaar koopt, dat is 479 gram, waarvan hij er ongeveer 15 los in de winkel aankoopt en 7 ingebouwd in een toestel.

 • Elk gezin gemiddeld 131 batterijen en accu's in huis heeft (gebruikt, nieuw en in gebruik). Van deze 131 batterijen en accu's bevinden zich gemiddeld 84 batterijen in apparaten, en zijn er 47 losse batterijen.

 • 84% van de Belgen verklaart deel te nemen aan het Bebat systeem, en brengt de gebruikte batterijen regelmatig naar een inzamelpunt.

 • Uit verschillende huisvuilanalyses blijkt dat Belgen nog 10 tot 12% van hun batterijen in het huisvuil gooien. 88 tot 90% van de afgedankte batterijen worden via selectieve inzameling ingezameld.

 • Het Belgisch huisvuil maximaal één batterij per 100 kg huisvuil bevat.

 • U in de materiaalkringloop van de batterijen en accu's een belangrijke rol speelt! Door afgedankte batterijen en accu's in te zamelen en te deponeren in een inzamelpunt, zorgt u ervoor dat deze batterijen terecht komen bij gespecialiseerde recyclagebedrijven die van de afgedankte batterijen en accu's nieuwe grondstoffen maken, waarvan o.a. weer nieuwe batterijen kunnen worden gemaakt.

 • Bebat, de inzamelorganisatie voor afgedankte batterijen en accu's, elk jaar ongeveer 3,4 miljoen kilo afgedankte batterijen en accu's verzamelt. Deze afgedankte batterijen worden gesorteerd en naar gespecialiseerde recyclage bedrijven getransporteerd. Dit is ongeveer 67% van de jaarlijks op de markt gebrachte batterijen en accu's.

 • België behoort hierdoor tot de absolute wereldtop in het sorteren en recycleren van afgedankte batterijen en accu's!

Afgedankte batterijen en accu's horen niet thuis in de vuilnisbak. Er kunnen stoffen inzitten die schadelijk zijn voor het milieu, zoals de zware metalen kwik, lood, cadmium, kobalt, koper... Deze materialen brengen het milieu schade toe wanneer ze samen met het huisvuil worden weggegooid.

Afgedankte batterijen en accu's zijn gevaarlijke afvalstoffen die selectief moeten worden ingezameld.
 

Inzameling en recyclage van batterijen van huishoudelijk gebruik
 

Bewaar uw afgedankte batterijen en accu's bij voorkeur in een (Bebat) zakje of doosje en breng het regelmatig naar een Bebat-inzamelpunt. Grotere batterijen en accu's (vb. fietsbatterijen) deponeert u op het recyclagepark rechtstreeks in een Bebat-ton. Vandaag zijn er meer dan 24 000 inzamelpunten in België waar u afgedankte batterijen en accu's gratis kwijt kunt. U vindt de inzamelpunten van Bebat bij:

 • Uw winkelier
  Alle winkeliers die batterijen en accu's verkopen zijn verplicht om afgedankte batterijen en accu's gratis te aanvaarden. U vindt de inzamelrecipiënten van Bebat bij onder meer duizenden hyper- en supermarkten, bij juweliers, fotoshops, doe-het-zelf-, speelgoed-, en elektrowinkels, apothekers ...
 • Recyclagepark
  Als particulier kunt u voor de inzameling van uw afgedankte batterijen steeds gratis terecht op het recyclagepark.

Bebat organiseert ook inzamelacties in scholen, verenigingen, publieke en private instellingen ...

Geregistreerde inzamelaars halen in opdracht van Bebat regelmatig de afgedankte batterijen en accu's op. Daarna worden de afgedankte batterijen en accu's gesorteerd en overgebracht naar gespecialiseerde, vergunde verwerkers om de metalen en andere bestanddelen te recycleren. Meer informatie over de sortering en recyclage van afgedankte batterijen vindt u op de website van Bebat.

De OVAM volgt en controleert het inzamel- en recyclagesysteem van Bebat.

Team Productketens - Batterijen