Vlaanderen Circulair is het partnerschap voor de circulaire economie in Vlaanderen. Overheden, bedrijven, middenveld, financiers en kenniswereld ondernemen er samen actie om duurzaam kringlopen te sluiten.

De circulaire omslag is een te groot project om in de mand van één team of organisatie te leggen. Daarvoor hebben we vele handen en veel verschillende soorten expertise nodig. Daarom organiseert Vlaanderen Circulair zich in zes thematische werkagenda's:

 1. circulair bouwen

 2. chemie en kunststoffen

 3. waterkringlopen

 4. bio-economie

 5. voedselketen

 6. maakindustrie

Elke werkagenda is een partnerschap op zichzelf en krijgt een publieke en een private trekker. Ze zullen samen ambities formuleren, de strategie uittekenen en vooral tot actie overgaan.

De topics van de werkagenda’s van Vlaanderen Circulair sluiten naadloos aan bij de prioriteiten die Europa onder meer in de Green Deal naar voor schuift.

Werkagenda’s opstellen en uitvoeren is nog geen garantie op succes. Om de transitie naar de circulaire economie waar te maken, moeten nog heel wat drempels, regels, of gewoonten uit de ‘lineaire economie’ aangepakt worden. Daarnaast is er ondersteuning nodig op het vlak van communicatie, financiering en robuust wetenschappelijk onderzoek. Daarom zet het partnerschap Vlaanderen Circulair parallel aan de werkagenda’s in op zeven hefbomen:

 1. financiering;

 2. communicatie;

 3. onderzoek;

 4. jobs en vaardigheden;

 5. circulair aankopen;

 6. innoveren en ondernemen;

 7. beleidsinstrumenten.

Projectleiders van de werkagenda's en de hefbomen komen samen onder leiding van de transitiemanager, Brigitte Mouligneau, om de violen te stemmen en van elkaar te leren. Het coördinerend team Vlaanderen Circulair wordt ingebed bij OVAM.
 

Responsive Image

Team Vlaanderen Circulair