Voertuigen

Wat zijn afgedankte voertuigen en voertuigwrakken?

Wat is een afgedankt voertuig?

Afgedankte voertuigen zijn alle personenwagens en lichte bestelwagens met een maximale totale massa van 3,5 ton die de houder afdankt of moet afdanken. De houder of eigenaar dankt een voertuig af als bijvoorbeeld de schade na een ongeval niet of zeer moeilijk te herstellen is. Een voertuig is ook afgedankt als het zal worden gedemonteerd voor onderdelen of op een andere manier niet meer wordt gebruikt als voertuig. De houder is verplicht zijn voertuig af te danken als:
 • hij binnen de maand de geldige keuring en de geldige inschrijving waarover het voertuig moet beschikken, niet kan voorleggen,
 • de laatste geldige keuring meer dan twee jaar verstreken is,
 • het voertuig 6 jaar oud is en niet gekeurd werd,
 • het voertuig een technisch totaal verlies heeft.

Uitzonderingen zijn:

 • old-timers die ingeschreven zijn in het repertorium van de motorvoertuigen en de aanhangwagens of voertuigen met een historische waarde ouder dan 25 jaar die zich slechts bij uitzondering op de openbare weg bevinden,
 • voertuigen die als verzamelobject met duidelijke zorg, minstens overdekt en voorzien van een lekbak onder potentieel lekkende mechanische onderdelen bewaard worden,
 • voertuigen die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijk onderzoek of een inbeslagname en die nog niet vrijgegeven zijn,
 • voertuigen die gebruikt worden voor didactische doeleinden bij bijvoorbeeld scholen en de brandweer,
 • voertuigen die gebruikt worden voor rallycross, op voorwaarde dat het rallycrossvoertuig:
  • is voorzien van de nodige verstevigingen (rolkooi of houten verstevigingsbalken),
  • alle glas gedemonteerd is,
  • de binnenbekleding met uitzondering van bestuurderszetel gedemonteerd is.

Wat is een voertuigwrak?

Voertuigwrakken zijn alle gemotoriseerde transportmiddelen, behalve vaartuigen, die afvalstoffen zijn. Het kunnen zowel afgedankte voertuigen zijn als andere afgedankte gemotoriseerde transportmiddelen zoals afgedankte vrachtwagens en bussen.

Waarom een onderscheid tussen afgedankte voertuigen en voertuigwrakken?

Het onderscheid tussen beide termen is belangrijk om de verplichtingen te kennen per type afgedankt transportmiddel. Vermits Vlarem van voertuigwrakken of afgedankte voertuigen spreekt, gelden de vergunningsplicht en de daaraan gekoppelde algemene en sectorale voorwaarden voor alle afgedankte gemotoriseerde transportmiddelen. In Vlarema gelden de aanvaardingplicht en de erkenningsplicht bij het behandelen enkel voor afgedankte voertuigen.

Team voertuigen