Ontdek de Green Deal Anders Verpakt

Businessmodellen, logistiek, administratie

Overstappen van een eenmalige verpakking naar geen of een herbruikbare verpakking vergt hoe dan ook een verandering van businessmodel. 
We onderzoeken de mogelijke businessmodellen met de bijhorende logistiek en administratie. Hierbij is onder meer aandacht voor het eigenaarschap van de verpakking. Daarnaast wordt ook gekeken naar de financiĆ«le stroom, de logistieke stroom en de informatiestroom.  

Bij herbruikbare verpakkingen komt er een grotere verantwoordelijkheid te liggen bij het logistieke en administratieve aspect van het businessmodel. Hoewel de uitdagingen voor het opvolgen van een herbruikbare verpakking groter zijn voor B2C dan voor B2B, komen voor beide markten verschillende vragen naar boven waarop we antwoorden zoeken: 

-    Wie doet wat in de keten? 
-    Wat heeft elke schakel van de keten nodig om te kunnen overstappen naar een ander verpakkingssysteem? 
-    Wat voor (bijkomende) logistieke processen zijn er nodig? 
-    Hoe kunnen maatwerkbedrijven een plaats vinden in de keten? 
-    Hoe hou je bij waar in de keten een verpakking zich op een bepaald moment precies bevindt? 
-    Hoe verreken je bijvoorbeeld waarborg, gebruikskosten en/of verliezen? 
-    Hoe kan je nog op een efficiĆ«nte manier de nodige en verplichte informatie aan de consument geven? 
-    Hoe kan er aan branding worden gedaan bij een herbruikbare verpakking of als er geen verpakking is? 
-    Hoe verzeker je de voedselveiligheid? 
-    Kunnen de businessmodellen op tegen de prijs en het gemak van eenmalige verpakkingen? 
-    Hoe zorg je ervoor dat de nieuwe businessmodellen effectief leiden tot een globale vermindering van de milieu-impact?