Ontdek de Green Deal Anders Verpakt

Met de Green Deal Anders Verpakt creëren we een voedingsbodem om het vermijden en hergebruiken van verpakkingen kracht bij te zetten. Het is immers niet eenvoudig om tot opschaling te komen. Vaak ontbreekt het aan hapklare, financieel aantrekkelijke, gebruiksvriendelijke en voor iedereen toepasbare oplossingen.  

Een maatschappelijke bewustzijnsverandering is van cruciaal belang. Die moet ondersteund worden door een doordacht beleid dat grootschalige, kostenefficiënte systemen bevordert. Bovendien kunnen bijkomende stimuli (wetgeving, financiering, …) zorgen voor investeringszekerheid en de keuze voor herbruikbare verpakkingen (of verpakking weglaten indien mogelijk) vergemakkelijken. 
 
Responsive Image
We zien hoe steeds meer initiatieven rond vermijden en hergebruiken van verpakkingen opkomen. Dankzij de Green Deal Anders Verpakt zijn bedrijven en organisaties bewust beginnen nadenken over vermijden en hergebruiken van verpakkingen en zijn ze gestart met de praktische uitvoering van deze concepten. Het feit dat ondertekenaars zich engageren tot het uitvoeren van een pilootproject betekent dat we niet alleen in theorie denken, maar ook actie ondernemen. Bedrijven die hier nu al op inzetten hebben een voorsprong op de aankomende nieuwe (Europese) wetgevingen.

Onze missie: Preventie en hergebruik van verpakkingen

De sterkte van deze Green Deal is dat de er specifiek wordt gewerkt op preventie en hergebruik van verpakkingen. Hiermee verschuiven we de aandacht van de inzameling en recyclage van wegwerpverpakkingen naar innovatieve distributie- en consumptiemodellen.

We streven naar minder eenmalige verpakkingen en dus zo ook minder materiaalgebruik. Duurzaam beheer van grondstoffen staat centraal in een circulaire economie, zonder daarbij de globale milieu-impact uit het oog te verliezen.

Responsive Image
Responsive Image

Wat willen we bereiken?

In de nabije toekomst doet een bredere groep van consumenten (B2C) en klanten (B2B) zijn reguliere aankopen zonder wegwerpverpakking. Hoe mooi is dat?!

Concreet willen we dat

 • alle deelnemende partijen concrete proefprojecten indienen waarbij een eenmalige verpakking wordt vermeden door preventie of hergebruik;
 • minstens de helft van de deelnemende partijen die een concreet project uitvoerenzich ertoe verbindt om hun proefproject verder te zetten en/of op te schalen;
 • minstens 10% van de proefprojecten bij opschaling na de Green Deal het potentieel hebben om jaarlijks meer dan 15.000 ton of 300 miljoen stuks eenmalige verpakkingen minder te gebruiken. 

Tijdlijn

 • Voorjaar 2021

  Opstart

  De Green Deal Anders Verpakt gaat van start.

 • 11 maart 2022

  Ondertekening

  84 partijen ondertekenen de Green Deal Anders Verpakt in Hasselt, samen met de Vlaamse ministers Hilde Crevits en Zuhal Demir. 

 • 2022

  Startjaar

  Deelnemende en ondersteunende partijen dienen hun project in. De eerste workshops en netwerkevents nemen plaats: kennis wordt uitgewisseld, contacten worden gelegd voor eventuele samenwerking, ... 

 • 2023

  Actiejaar

  Projecten worden uitgerold. De initiatiefnemers en ondersteunende partijen bieden hiervoor begeleiding. Er wordt gezocht naar oplossingen, kennis wordt gedeeld, er wordt gecommuniceerd en genetwerkt. 

 • 2024

  Slotjaar

  Ondertekenaars delen hun opgedane kennis en schalen hun succesvolle pilootprojecten op.  

Hoe doen we dit?

Ketensamenwerking

Eenmalige verpakkingen worden vaak ontwikkeld voor specifieke producten, wat het uitdagend maakt om ze te veranderen naar een herbruikbaar alternatief of zelfs gewoon weg te laten. Om zo’n verandering teweeg te brengen moet niet enkel de verpakking, maar vaak het hele businessmodel veranderen. Hiervoor is een samenwerking van de hele waardeketen essentieel. De hele keten moet mee. 

Het Green Deal-instrument biedt een kader voor deze ketensamenwerking: Elke schakel van de waardeketen wordt betrokken zodat alle inzichten aanwezig zijn en voorgestelde oplossingen breed gedragen worden. Enkel zo kunnen grote stappen vooruitgezet worden. Knelpunten zijn immers vaak heel gelijkaardig binnen eenzelfde soort organisaties. 
Meer informatie over het Green Deal-instrument vind je hier

Oplossingsgericht denken

Er zijn belemmeringen, dat weten we. En die negeren we ook niet. Integendeel. Samen zoeken we naar oplossingen die werken. Out-of-the-box denken is daarbij essentieel.  

Concrete projecten

Binnenkort kan je onze projecten op de projectenpagina terugvinden.

Events

Het klinkt chic, een ‘event’ en het is zelfs veel meer dan dat!

Onze events zorg(d)en voor:

 • kennisdeling en ervaringsuitwisselingen
 • het ontstaan van unieke ideeën
 • samenwerkingen met partijen waar je normaal niet mee aan tafel zou zitten
 • het over de streep trekken van – op het eerste oog – twijfelaars
 • het inzicht dat oplossingen op grote schaal samenwerking vereisen: teamwork makes the dream work! 

Afhankelijk van de thema’s en uitdagingen, organiseren we verschillende soorten events. Ben je benieuwd naar wat we al deden? Of kijk je uit naar één van onze volgende events? Bekijk het via onze Events-pagina

Meer dan een verpakking

Een eenmalige verpakking weglaten of omschakelen naar een herbruikbare verpakking heeft een impact op het hele businessmodel. We zoomen in op verschillende aspecten relevant in dit verhaal.

Contactgegevens Green Deal Anders Verpakt

Zit je met een vraag? Een zot idee? Neem contact op!

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
E-mail
greendealandersverpakt@ovam.be