Ontdek de Green Deal Anders Verpakt

Instrumenten en wetgeving

Europese, Belgische en Vlaamse instrumenten en wetgeving zet bedrijven aan om verpakkingen meer circulair te maken. 

De Green Deal Anders Verpakt is opgenomen in het Verpakkingsplan 2.0 en het Uitvoeringsplan Kunststoffen die beiden zijn goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De Green Deal is ook opgenomen in het zwerfvuilcharter ondertekend door Minister Demir en verschillende vertegenwoordigers van de industrie en lokale besturen om een antwoord te bieden op de zwerfvuilproblematiek.

De Europese richtlijn 2019/904 van 5 juni 2019 betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu (SUP-richtlijn) zet een grote druk op bedrijven om minder eenmalige plastics, waaronder voedingsrecipiënten, te produceren. Deze richtlijn dient als stimulans om, daar waar mogelijk, in te zetten op pistes die hoger liggen op de ladder van Lansink zoals vermijden en hergebruik van verpakkingen met als doel de globale milieu-impact te verminderen.  

De Green Deal Anders Verpakt is ook een voorloper op verschillende Europese doelstellingen. Zo behoren verpakkingen tot één van de focusproductgroepen in het nieuwe actieplan circulaire economie (CEAP, A new Circular Economy Action Plan (europa.eu)) van 11 maart 2020 dat de Commissie verplicht om de verpakkingsrichtlijn te herzien. Hierbij moet onder meer extra aandacht gaan naar een vermindering van (overtollige) verpakking en verpakkingsafval. Momenteel ligt een voorstel voor nieuwe verpakkingsverordening op tafel. 

Wetgeving rond de productie en het gebruik van eenmalige verpakkingen is in de meeste sectoren heel goed gekend. Voor bepaalde producten zijn er meer verplichtingen op vlak van verpakken en etiketteren dan voor andere, zoals bijvoorbeeld in het kader van voedselveiligheid. 
Met deze Green Deal willen we 
  • Meer aandacht geven aan wetgeving waaraan moet worden voldaan wanneer de verpakking wordt weggelaten of wanneer gebruik wordt gemaakt van herbruikbare verpakkingen;
  • Opsommen welke bijkomende of andere maatregelen nodig zijn inzake informatieplicht of veiligheid;
  • Bekijken welke bestaande wetgeving initiatieven op het vlak van vermijden en hergebruik van verpakkingen in de weg staat.