Ontdek de Green Deal Anders Verpakt

Klanten-/consumentengedrag

Anders verpakken betekent vaak een verandering van het businessmodel, zowel B2B als B2C. Deze businessmodellen kunnen enkel succesvol zijn wanneer ze door de klant/consument worden geaccepteerd en wanneer de klant/consument een actieve bijdrage levert (en wil leveren). Maar hoe slaag je erin om deze overtuigd te krijgen? En hoe slaag je erin om de waarde van de verpakking te doen stijgen in de perceptie van de klant? 

We zoeken antwoorden op volgende vragen:
-    Welke (on)bewuste drivers sturen het gedrag van klanten aan als het gaat om het gebruik van herbruikbare verpakkingen of het weglaten van de verpakking? Hoe kunnen we deze positief inzetten? 
-    Wat is het voordeel voor de klant? 
-    Welke drempels ervaart de klant bij gebruik van herbruikbare verpakkingen of het weglaten van de verpakking? 
-    Hoe ver wil de klant gaan als hij een verpakking moet retourneren? 
-    Wat zijn de opties om het retourneren zo goed mogelijk te integreren in het aankoopproces? 
-    Welke gedragstechnieken kan je concreet inzetten? 
-    Welke reboundeffecten zijn er?