Batterijen en accu's

Welke batterijen zamelt Bebat gratis in?

Bebat zamelt bijna alle afgedankte batterijen gratis in. Slechts enkele batterijtypes komen niet in aanmerking.


Batterijen die Bebat gratis inzamelt:
 

 • Gewone batterijen voor huishoudelijk gebruik, zowel wegwerp- als herlaadbare batterijen

 • Grotere (herlaadbare) batterijen voor bijvoorbeeld boormachines of elektrische fietsen

 • Lithiumstartbatterijen

Batterijen die Bebat niet gratis inzamelt:
 

 • Loodstartbatterijen en loodbatterijen > 3 kg
  Met deze batterijen kunt u terecht bij geregistreerde inzamelaars, vergunde verwerkers[EV1] , leveranciers en eindverkopers. Recyclageparken zamelen deze batterijen gratis in.
   

 • Batterijen voor de aandrijving van hybride en elektrische voertuigen
  De gratis inzameling van afgedankte batterijen voor hybride en elektrische voertuigen zoals auto's, bussen, heftrucks, golfkarretjes verloopt doorgaans via de (auto)merken zelf. Neem hiervoor contact op met de garage, Bebat of Febelauto.
   
 • Batterijen > 20 kg
  Dit is een niet-standaard inzameling. Contacteer Bebat om de juiste inzamelwijze te bepalen.


Voor de batterijtypes vermeld in de eerste kolom zorgt Bebat voor de gratis ophaling en recyclage van de afgedankte batterijen. Bebat wordt hiervoor gefinancierd door milieubijdrages, betaald bij het op de markt brengen van nieuwe batterijen. Kleine hoeveelheden afgedankte batterijen kunnen verzameld worden in een inzameldoos of inzamelzakje. Voor grotere hoeveelheden afgedankte batterijen kan u contact opnemen met Bebat voor de plaatsing van een inzamelunit. Via de website van Bebat kan u inzamelrecipiënten aanvragen. De inzamelrecipiënten worden gratis ter beschikking gesteld en gratis opgehaald en vervangen. Kleine hoeveelheden afgedankte batterijen die worden verzameld in een inzameldoos of -zakje, kunnen naar een Bebat-inzamelunit op het recyclagepark of in één van de duizenden inzamelpunten in vb. hyper- en supermarkten gebracht worden.

De op de verschillende inzamelpunten verzamelde gebruikte batterijen en accu's worden in opdracht van Bebat regelmatig opgehaald door geregistreerde inzamelaars. Vervolgens worden de afgedankte batterijen en accu's gesorteerd en overgebracht naar gespecialiseerde, vergunde recyclers. Meer informatie over de hoeveelheden ingezamelde batterijen en de recyclage van de afgedankte batterijen kan u vinden op de website van Bebat. Het Bebat inzamel- en recyclagesysteem wordt opgevolgd en gecontroleerd door de OVAM.

Afgedankte loodstartbatterijen en andere loodbatterijen (> 3 kg) worden niet ingezameld via de Bebat-inzamelrecipiënten. Loodstartbatterijen en andere loodbatterijen (> 3 kg) hebben een positieve waarde, en worden via vrije markt werking ingezameld door geregistreerde inzamelaars en/of vergunde recyclers. Ook worden deze batterijen gratis teruggenomen door de leveranciers.

De gratis inzameling van afgedankte batterijen voor de aandrijving van hybride en elektrische voertuigen (= HEV) verloopt doorgaans via de automerken zelf. U kan hiervoor rechtstreeks contact opnemen met de (merk)garage of via één van de beheersorganismen (Bebat of Febelauto). Sommige voertuigproducenten hebben overeenkomsten afgesloten met een beheersorganisme of een derde om de inzameling te organiseren.

Bovendien bepaalt de wetgeving dat de eindverkoper, tussenhandelaar en producent/invoerder van batterijen en accu's verplicht zijn om afgedankte batterijen, die klanten in het kader van de aanvaardingsplicht aanbieden, gratis te aanvaarden. De eindverkoper van batterijen moet op een duidelijk zichtbare plaats in elk van zijn verkooppunten een bericht aanbrengen waarop onder de titel “AANVAARDINGSPLICHT” is aangegeven op welke wijze hij voldoet aan de aanvaardingsplicht (vb. via het Bebat of Febelauto-systeem, of via een individueel afvalpreventie- en afvalbeheerplan) en op welke wijze de klant zich kan ontdoen van zijn afgedankt product. Ook bij verkoop buiten een verkoopsruimte moet de consument hierover geïnformeerd worden.

Naast bovenvermelde mogelijkheden voor de gratis inzameling van afgedankte batterijen en accu's, kan de houder ook afgedankte batterij of accu's laten ophalen door een door de OVAM geregistreerde inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar, of rechtstreeks afvoeren naar een vergunde recycler. Voor de verwerking en/of recyclage van batterijen is steeds een milieuvergunning vereist. Indien u meer informatie wenst over vergunde recyclers kan u steeds contact opnemen met de OVAM.

 

  Team Productketens - Batterijen