Register in kader van de aanvaardingsplicht

De eindverkoper, de tussenhandelaar en de producent, die in het kader van de aanvaardingsplicht afvalstoffen aanvaarden, houden een register bij dat de volgende gegevens met betrekking tot de aanvaarde afvalstoffen bevat:

  • de hoeveelheid afgevoerde afvalstoffen;
  • de datum van de afvoer;
  • de aard van de afvalstoffen;
  • indien van toepassing, de naam en het adres van de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar van de afgevoerde afvalstoffen; 
  • de naam en het adres van de ontvanger van de afvalstoffen.

Het register wordt ten minste elke maand aangevuld met de meest recente gegevens.

  • Als afvalstoffenregister kan een verzameling van identiļ¬catieformulieren gebruikt worden, aangevuld met de gegevens, wanneer geen identiļ¬catieformulier vereist is.
  • Van de plicht tot het bijhouden van een register door de eindverkoper, de tussenhandelaar en de producent kan worden afgeweken in de milieubeleidsovereenkomst of in het individuele afvalpreventie- en afvalbeheerplan als de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar van de afgevoerde afvalstoffen aan de OVAM online-inzagerecht geeft in zijn register, op voorwaarde dat de bepalingen van het online-inzagerecht zijn goedgekeurd door de OVAM.


Ga naar webloket