Verpakkingen

Werkplan halve euro

Het werkplan halve euro wordt jaarlijks goedgekeurd door de minister, de OVAM en Fost Plus en bevat acties om resultaten en kwaliteit van de selectieve inzameling en verwerking van verpakkingsafval te optimaliseren.


In het werkplan ‘halve euro’, dat door de minister, de OVAM en Fost Plus wordt goedgekeurd, worden acties afgesproken om de selectieve inzameling en verwerking van verpakkingsafval te optimaliseren. Het budget hiervoor komt van de jaarlijks bijdrage van Fost Plus aan het Vlaams beleid inzake preventie en beheer van verpakkingsafval van een ‘halve’ euro per inwoner. Deze halve euro wordt natuurlijk wel elk jaar geïndexeerd. 

Een deel van het budget is bestemd voor preventie-acties om de hoeveelheid verpakkingsafval te verminderen, zoals begeleiding van het verduurzamen van evenementen, het ondersteuningsbudget voor verpakkingenbeleid van de green deal ‘Anders Verpakt’ en de uitbreiding van de projectsubsidies voor lokale besturen met preventie-acties.

Sommige acties worden volledig gedragen en uitgevoerd door Fost Plus of de OVAM. Andere acties kunnen ook door steden en gemeenten of intergemeentelijke samenwerking worden uitgevoerd, na goedkeuring van een projectvoorstel door de stuurgroep. Dit betreft proefprojecten onder rubriek 3.6 “Proefprojecten preventie en selectieve inzameling van verpakkingen”. Voor 2024 is hiervoor een budget van 100.000 euro beschikbaar. Hierbij komen niet alleen projecten in aanmerking om de selectieve inzameling van verpakkingen te optimaliseren, maar ook proefprojecten van lokale besturen rond preventie van verpakkingen.

Een project aanvragen kan gedurende het hele jaar door. Stuur daarvoor een projectfiche met een omschrijving van het project en de inhoud naar plan@ovam.be. Binnen de twee maanden krijgt u te horen of de stuurgroep het project heeft weerhouden. Bij goedkeuring spreken Fost Plus en de OVAM een timing, evaluatiemomenten en een evaluatievorm af. De startdatum van het project valt binnen de zes maanden na goedkeuring van het projectvoorstel. Binnen de twee jaar na startdatum wordt het project afgerond, tenzij er een goede reden is om die termijn te verlengen. De Stuurgroep moet daarvoor zijn goedkeuring geven.

Hieronder vindt u naast het jaarlijkse werkplan en de overeenkomst, ook de belangrijkste richtlijnen en de projectfiche om financiële ondersteuning te kunnen aanvragen.

Team Lokaal Materialenbeheer