Beleid en werking

Wie zijn we?

De vier waarden (openheid, daadkracht, vertrouwen en wendbaarheid) kleuren de missie en visie, geven richting aan het beleid en beïnvloeden ook de dienstverlening.

Ondernemingsplan 2023

Team klantenbeheer