Wettelijk kader voor materialenbeheer en circulaire economie

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in het nieuwe VLAREMA?

Verplichte sloopopvolging, asbestinventarisatieattest, bedrijfsrestafval, selectieve inzameling matrassen,...


Verplichte sloopvolging met traceersysteem om puin beter te recycleren

De Vlaamse Regering breidt het reeds verplichte sloopopvolgingsplan uit met een traceersysteem. Dit moet verzekeren dat het puin dat ontstaat bij sloopwerken, niet wordt vervuild met stoorstoffen zoals asbest. Zo kunnen we puinafval beter recycleren en hergebruiken.  

Asbestinventarisattest verplicht bij woningverkoop vanaf 2022

In de loop van 2022 wordt een asbestinventarisattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen die voor 2001 zijn gebouwd. Door het asbest te inventariseren, kunnen we Vlaanderen asbestveilig maken tegen 2040.

Afvalinzamelaars zien mee toe op het sorteergedrag van bedrijven

De hoeveelheid bedrijfsrestafval moet tegen 2022 met 15 % zijn gedaald. Geen onhaalbare kaart, aangezien er nog vrij veel recycleerbaar afval in het bedrijfsrestafval terechtkomt. De oorzaak? Slechte sortering aan de bron. Daarom zullen afvalinzamelaars mee waken over de inhoud van de restafvalcontainer bij hun klanten.

Selectieve inzameling matrassen

Sinds 1 januari 2021 kan iedereen in elk recyclagepark gratis afgedankte matrassen afleveren. Ook in de professionele sector, waaronder ziekenhuizen, zorginstellingen, hotels, vakantieparken en gevangenissen, zetten matrassenproducenten een selectieve inzameling op poten.

Geen bioafval meer in restafvalzak vanaf 2024

Huishoudens en bedrijven moeten vanaf 2024 bioafval uit het restafval houden, door thuiscomposteren of selectieve inzameling . Het selectief ingezamelde bioafval wordt gecomposteerd of vergist.

Vrijwillige terugname afvalstoffen

Winkels krijgen de mogelijkheid om afvalstoffen vrijwillig terug te nemen voor hergebruik of recyclage. Deze mogelijkheid blijft wel beperkt tot die afvalstoffen die komen van producten die zij zelf verkopen. Kledingzaken mogen bijvoorbeeld enkel afgedankte kledij terugnemen, schoenwinkels enkel schoenen. Op die manier wordt een bestaande praktijk, die tot hiertoe juridisch in een schemerzone zat, geregulariseerd. In VLAREMA komen de voorwaarden waaraan zo’n vrijwillige terugname moet voldoen.

Nieuwe regeling rond inzameling van afvalstoffen van zeeschepen

Er komt een nieuw financieringssysteem voor de inzameling van afval van zeeschepen. Dit moet voorkomen dat schepen hun afval in zee dumpen. Havens moeten ook zorgen voor de nodige inzamelinfrastructuur. Een Europees registratiesysteem monitort in welke haven schepen afvalstoffen lossen.

Digitalisering van afvaltransportdocumenten

Vanaf 1 januari 2023 moeten alle identificatieformulieren voor het transport van afvalstoffen digitaal aangeleverd worden. VLAREMA bepaalt aan welke vereisten die digitale formulieren moeten voldoen, zodat alle gegevens centraal kunnen worden opgeslagen. Dit zal de handhaving en tracering van afvalstoffen door inspectiediensten vergemakkelijken.
 

Meer informatie

De wijzigingen aan Vlarema vindt u hier in detail terug. De Vlaamse Regering keurde het besluit definitief goed op 2 juli 2021. Het besluit treedt in werking 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.