Dierlijke bijproducten

Andere toepassingen DBP

Bepaalde dierlijke bijproducten worden voor andere doeleinden gebruikt.


Bijzonder gebruik

Categorie 1-, 2- en 3-materiaal en afgeleide producten daarvan worden ook gebruikt voor tentoonstellingen, artistieke activiteiten, diagnose, onderwijs en onderzoek, bijvoorbeeld dissecties van dieren in scholen of universiteiten. Hiervoor is een toelating nodig van de bevoegde overheid.
De FOD Volksgezondheid is bevoegd voor de opvolging van deze materialen.
Dierlijke bijproducten met deze bestemming worden immers niet beschouwd als afvalstoffen.

Farmaceutische industrie

Bepaalde dierlijke bijproducten worden gebruikt als grondstof in geneesmiddelen of cosmetica. Deze dierlijke bijproducten zijn geen afvalstoffen. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten is bevoegd voor de opvolging van deze materialen.

Oleochemie

Dierlijke vetten afkomstig van categorie 2- en 3-materiaal kunnen worden gebruikt in de oleochemische industrie. Dit kan zijn voor de aanmaak van technische producten, maar ook als grondstof voor diervoeders. Voor dit laatste mogen enkel verwerkte vetten van categorie 3-materiaal gebruikt worden. In geen geval mag deze stroom gebruikte frituurvetten en -oliƫn (= keukenafval) of categorie 2-vetten bevatten.
Deze dierlijke bijproducten zijn geen afvalstoffen.

Team Bio