Tips voor duurzaam consumeren

Reclamedrukwerk

Ongeveer 15% van de ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen bestaat uit papier- en kartonafval. Lees hier enkele tips om ongewenst reclamedrukwerk in uw brievenbus te vermijden


Papier- en kartonafval wordt in hoofdzaak selectief ingezameld om het te recycleren. Niet alleen de consument, maar ook de bedrijven moeten deze fractie verplicht selectief aanbieden voor ophaling. Papier en karton zit in veel toepassingen: verpakkingen, brieven, kranten, tijdschriften, reclame, ... Papierpreventiecampagnes kunnen helpen bij uw eigen aankoopgedrag, maar wat met het - vaak ongewenst - papier dat u via uw brievenbus ontvangt?

Ongeadresseerd reclamedrukwerk

Om ongeadresseerde reclame en/of gratis regionale pers te weigeren, kunt u een antireclamesticker op uw brievenbus kleven.
Deze sticker is gratis te verkrijgen in de publieke ruimte van uw postkantoor (tussen de andere gratis info) of bij uw gemeente of intercommunale.

Ontvangt u ondanks de antireclamesticker toch nog ongeadresseerd reclamedrukwerk in uw brievenbus? Dan kunt u klacht indienen bij de verantwoordelijke uitgever (staat vermeld op het reclamedrukwerk) of bij uw gemeente of intercommunale.

Geadresseerd reclamedrukwerk

Om geadresseerde reclame tegen te gaan, kunt u zelf de afzender contacteren en vragen om uw gegevens te schrappen uit hun adressenbestand.
Daarnaast kunt u zich gratis registreren op de Robinsonlijst. De Robinsonlijst is een bestand dat gegevens bevat van mensen die geen geadresseerde reclame meer wensen te ontvangen via de post.

Gemeentelijk en verkiezingsdrukwerk

Gemeentelijke informatie en verkiezingsdrukwerk wordt niet beschouwd als reclamedrukwerk. De postdiensten zijn dus verplicht om drukwerk van uw gemeente of van politieke partijen te bedelen, ook als er een antireclamesticker op uw brievenbus kleeft.

Team Lokaal Materialenbeheer