Reclamedrukwerk

Antireclamebeleid -en stickers

Op vraag van de sector van het ongeadresseerd reclamedrukwerk werd op 14 april 2019 een overeenkomst gesloten tussen de sector en het Vlaams gewest. Die overeenkomst bepaalt het Vlaamse beleid rond antireclamestickers.


Belangrijkste uitgangspunt

Een uniform en geharmoniseerd beleid voeren op het volledige Vlaamse grondgebied én de sticker meer bekendheid geven.

Beschikbaarheid

De sector verbindt zich ertoe dat er voldoende antireclamestickers gedrukt en verspreid worden.
Stickers om ongeadresseerde reclame en/of gratis regionale pers te weigeren worden gratis aangeboden via een aantal distributiepunten:

  • Burgers kunnen de stickers meenemen in de publiek toegankelijke ruimte van de postkantoren van bpost (tussen de andere gratis info);
  • Lokale besturen (gemeenten en intercommunales) kunnen zelf bepalen op welke locaties en via welke kanalen ze deze stickers aanbieden.           Ze bestellen het gewenste aantal stickers via bpost en halen ze af in een postkantoor naar keuze.

Andere doelstellingen uit de overeenkomst

Naast een uniform en geharmoniseerd beleid én de sticker meer bekendheid geven, staan er nog andere doelstellingen in de overeenkomst, namelijk:

  • De optimale distributie van niet-geadresseerd drukwerk in appartementsgebouwen;
  • Het gebruik van milieuvriendelijk en gerecycleerd papier voor reclamedrukwerk;
  • Een jaarlijkse rapportage over de omvang en evolutie van het aantal verdeelde stickers.

Een klacht?

Wie ondanks een antireclamesticker toch nog ongeadresseerd reclamedrukwerk ontvangt, kan een klacht indienen bij de verantwoordelijke uitgever vermeld op het onterecht gebuste reclamedrukwerk of bij de gemeente of intercommunale.
De OVAM heeft, in samenwerking met de belangrijkste partners, een model politiereglement opgemaakt, waarin ook een paragraaf vermeld is over reclamedrukwerk. Gemeenten kunnen dus in principe ook optreden tegen ongewenst reclamedrukwerk door bijvoorbeeld het uitschrijven van een GAS-boete. Voorwaarde is dan wel dat dit in het politiereglement is opgenomen.

Antireclamestickers aanvragen

Lokale besturen (gemeenten en intercommunales) kunnen online het gewenste aantal stickers bestellen en laten leveren in een postkantoor naar keuze. De verdeling van de antireclamestickers gebeurt sinds enkele jaren door bpost. Stickers worden dus niet langer bedeeld door de OVAM.

Team Lokaal Materialenbeheer