Herontwikkeling van verontreinigde terreinen

Bodemsanering voormalige arseenfabriek Bocholt

De OVAM start in 2024 met de sanering van de voormalige arseenfabriek en omgeving in Bocholt en Oudsbergen


Nieuwsbrief arseenfabriek Bocholt

Blijft u graag op de hoogte? Schrijf u dan hier in voor de nieuwsbrief:
inschrijven nieuwsbrief

In 2024 zal de OVAM starten met de sanering van de arseenfabriek, ook wel gekend als ‘het Groot Fabriek’, in Bocholt (deelgemeente Reppel) en Oudsbergen (deelgemeente Ellikom). Nadat de grond in 2001 werd afgedekt om de omgeving te beschermen van de arseenvervuiling, wordt nu een sanering opgestart van de grond en het grondwater. Er zal een geïsoleerde berging worden aangelegd waarin de verontreinigde grond wordt opgeslagen. Het openbaar onderzoek voor de vooropgestelde saneringstechniek verliep van eind december 2023 tot eind januari 2024. Daarna werden de betrokken instanties (waaronder het Departement Zorg, Agentschap Natuur en Bos, Departement Omgeving, de lokale besturen, …) aangeschreven om elk vanuit zijn bevoegdheid advies te geven op het bodemsaneringsproject. Met uitzondering van enkele kleine aandachtspunten, werd vanuit elke instantie gunstig advies verleend, waarna het bodemsaneringsproject op 26 april 2024 conform werd verklaard.
Responsive Image

Foto boven: voormalige arseenfabriek 
Foto onder: simulatie van geïsoleerde berging 

De OVAM stelde voor deze werken reeds een bodemsaneerder en erkend bodemsaneringsdeskundige aan. De verontreinigde grond zal uitgegraven en opgeslagen worden in een geïsoleerde berging. De nieuwe berging zal aansluiten op de bestaande berging van 2001 en wordt zowel onder als bovenaan afgedekt met kleimatten en folie om de verontreiniging goed te isoleren van de omgeving. Zo kan geen verdere verspreiding in het grondwater plaatsvinden en kan de opgeslagen verontreinigde grond niet via de wind of via het regenwater de omgeving bijkomend verontreinigen. In het bos en verder stroomafwaarts zal de verontreiniging worden aangepakt door het grondwater op te pompen, te zuiveren en terug in de grond te laten sijpelen via een aangelegde gracht. 

Deze werken worden gepland van april 2024 tot eind 2025/begin 2026. Het minimaliseren van stof- en geluidshinder heeft daarbij de grootste prioriteit. Op frequente basis zullen we stofmetingen uitvoeren. In droge periodes wordt de grond vochtig gehouden door verneveling van water. De zij-arm van de Grote Baan zal tijdens de saneringswerken afgesloten worden voor alle vervoer, inclusief fietsers en voetgangers. 

Naast deze saneringswerken wordt ook een aanvullend onderzoek opgestart om de verontreiniging in het diepere grondwater stroomafwaarts in kaart te brengen. Ook de saneringswijze met betrekking tot de neerslag van vervuilde deeltjes (atmosferische depositie) in de omgeving wordt nagegaan. De OVAM verwacht dat eind 2024 een bodemsaneringsproject ingediend kan worden voor de aanpak van deze verontreiniging. Deze saneringswerken worden afgestemd op de reeds goedgekeurde saneringswerken van de grond en het ondiep grondwater van de arseenfabriek. Deze werken zijn voorlopig voorzien in 2025. 

Historiek 

Het ‘Groot Fabriek’ sloot in 1971. De gebouwen werden grotendeels afgebroken in 1985, waarna de OVAM, na meerdere juridische procedures, in 1992 de site en zijn omgeving kon onderzoeken naar mogelijke arseenvervuiling. In 2001 werd het verontreinigd puin zorgvuldig afgegraven en afgedekt. In 2019 werden de onderzoeken naar de reikwijdte en diepte van de vervuiling toegelicht op een bewonersvergadering. Eind april 2024 werd het bodemsaneringsproject conform verklaard waardoor de vergunningen om deze saneringswerken uit te voeren zijn verleend. Tot één maand ná de conformverklaring is een beroepsprocedure mogelijk. We wachten de termijn van beroepsprocedure af alvorens te communiceren over de detailplanning van de saneringswerken. 

Team bedrijven