De OVAM saneert voor u

Herontwikkeling van verontreinigde terreinen


We saneren brown- en blackfields en stortplaatsen zodat deze terreinen opnieuw in gebruik kunnen worden genomen. Samen met (boven)lokale besturen, eigenaars, projectontwikkelaars en andere partners gaan we op zoek naar terreinen waar de herontwikkeling moeilijk loopt omwille van de bodemverontreiniging. We bieden oplossingen op maat om hen te ondersteunen.

Door de sanering en herontwikkeling van verontreinigde terreinen beperken we de druk op de schaarse open ruimte in Vlaanderen. Elke hectare brownfield die een nieuw invulling krijgt, is een hectare open ruimte gespaard.

Team klantenbeheer - bodem