Asbest en uw gezondheid

Asbestslachtoffers in België

Asbestslachtoffers hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een vergoeding.


Geen exacte cijfers

Er bestaan geen exacte cijfers van het jaarlijkse aantal asbestslachtoffers in België. Op basis van de geregistreerde gevallen van mesothelioom en longkanker is wel een schatting mogelijk.

In 2016 werden in ons land zo’n 271 diagnoses van mesothelioom gesteld. Maar veruit de meeste asbestslachtoffers zitten verborgen in de statistieken over longkanker. Ongeveer 12 procent van de longkankers zou veroorzaakt of versterkt zijn door asbest, wat overeenkomt met 980 gevallen in 2016.

Dat zou de teller voor 2016 op 1251 asbestslachtoffers brengen, meer dan het dubbele van het jaarlijkse aantal verkeersdoden in België. Het cijfer is wellicht een onderschatting: het aantal gevallen van asbestose en asbestgerelateerde strottenhoofd- en eierstokkankers zijn nog niet meegeteld. Bij de diagnose van kanker is het immers moeilijk om asbest aan te duiden als oorzaak.

Schadevergoeding via Asbestfonds

Bent u getroffen door een mesothelioom of door asbestose? Dan hebt u onder bepaalde voorwaarden recht op een schadevergoeding van het Asbestfonds, een onderdeel van het Fonds voor de beroepsziekten.

Ook wie niet voor zijn beroep werd blootgesteld aan asbest kan een schadevergoeding aanvragen. Bijvoorbeeld huisgenoten van iemand die met asbest werkte, omwonenden van een asbestverwerkend bedrijf of simpelweg: alle inwoners van België.

Team asbestafbouw