Omgaan met asbest

Asbest en uw gezondheid

Asbest is schadelijk voor de gezondheid

Bent u met asbest in aanraking gekomen?
Het risico om ziek te worden verhoogt als u:

  • veel asbestvezels hebt ingeademd;
  • herhaaldelijk asbestvezels hebt ingeademd.
  • rookt en asbestvezels hebt ingeademd

De symptomen van een asbestziekte treden meestal pas laat op, vaak zo'n 30 à 40 jaar na de blootstelling. In België hebben asbestslachtoffers onder bepaalde voorwaarden recht op een schadevergoeding van het  Asbestfonds.

Wanneer is asbest gevaarlijk?

Asbest is alleen gevaarlijk als u losse asbestvezels inademt. De vezels zijn niet met het blote oog te zien en kunnen vrijkomen bij de beschadiging van asbesthoudend materiaal, bijvoorbeeld in de vorm van stof. Neem daarom altijd de juiste voorzorgsmaatregelen als u asbest verwijdert. Bij het inademen dringen asbestvezels zeer diep in de longen, wat ernstige ziektes kan veroorzaken.

Asbestvezels inslikken of aanraken (contact met de huid) is volgens de huidige inzichten niet gevaarlijk. Toch wast u best uw handen als u asbestvezels hebt aangeraakt. Zo voorkomt u dat u alsnog vezels inademt.

Hoe vaker u wordt blootgesteld aan asbestvezels, hoe meer risico u loopt om ziek te worden. Zeker wie herhaaldelijk in contact komt met hoge concentraties asbestvezels kan een asbestziekte krijgen. In combinatie met roken lopende de risico’s door het inademen van asbest sterk op. De genetische gevoeligheid speelt ook een rol en verschilt van mens tot mens

Opgelet: ook een korte blootstelling aan asbestvezels kan gevaarlijk zijn. Maar dat betekent niet dat u sowieso ziek wordt door één keer asbesthoudend stof in te ademen. Vergelijk het met roken: een kettingroker loopt een groter risico op longkanker dan iemand die maar even gerookt heeft.

Wat moet ik doen als ik blootgesteld ben aan asbest?

Het gevaar van blootstelling is afhankelijk van de frequentie van de blootstelling.

Eenmalig contact

Vermoedt u dat u asbestvezels hebt ingeademd? Het is niet nodig om bij een dokter langs te gaan, zeker niet als u maar één keer bent blootgesteld. Dat komt omdat er voorlopig nog geen geschikte medische test bestaat die asbestvezels in het lichaam kan opsporen.

Een röntgenonderzoek of een biopsie kan dus niet voorspellen of u risico loopt op een asbestziekte. Beide onderzoeken zijn bovendien belastend voor de gezondheid.

Regelmatig contact

Komt u voor uw beroep regelmatig in contact met asbesthoudende materialen? Dan kan een preventieve medische screening zinvol zijn. Het is wel belangrijk om te weten dat er voor veel asbestziektes nog geen genezende behandeling bestaat.

Symptomen asbestziektes

De eerste symptomen van een asbestziekte treden meestal pas op zo’n dertig à veertig jaar na de blootstelling aan asbest. U ervaart dus geen ziekteverschijnselen in de eerste jaren nadat u asbestvezels hebt ingeademd.

Twijfelt u of u symptomen van een asbestziekte ervaart? Neem dan contact op met uw huisarts of de medische milieudeskundige in uw regio.

Ook interessant voor u

Team asbestafbouw