Asbest correct verwijderen

Voorzorgsmaatregelen bij asbestverwijdering

Wilt u als particulier, zelfstandige, of werknemer in een bouwbedrijf een asbesttoepassing weghalen? Neem dan altijd de juiste voorzorgsmaatregelen. Doe dat zowel voor, tijdens als na het verwijderen.

Een goede voorbereiding

Wilt u asbest verwijderen? Begin goed voorbereid aan de werken.

 • Trek beschermende kledij aan: een aansluitend stofmasker (beschermingsklasse FFP3), een wegwerpoverall en afspoelbare schoenen. U vindt deze spullen bij de betere doe-het-zelfzaak of een gespecialiseerde bouwhandel.

 • Neemt u asbest weg rondom een gebouw? Sluit dan de ramen en de deuren en schakel de ventilatiesystemen uit.

 • Dek de vloer en niet-verplaatsbare meubels af met een folie.

Asbestcharter
De OVAM heeft samen met Bouwunie en de Confederatie Bouw een Asbestcharter uitgewerkt, in eerste instantie voor dakaannemers. De aannemer die het charter ondertekent, engageert zich om asbest op een correcte, veilige en praktisch haalbare manier te verwijderen en af te voeren, en dus te werken volgens de code van goede praktijk die door de OVAM werd opgesteld. 
U kan een aannemer zoeken op Asbestcharter (vinduwaannemer.be) (downloadbare lijst) of Zoek betrouwbare aannemers & vakmannen | Build Your Home (In de laatste kolom van de tabel (onder het asbestlogo) staat een vinkje bij de aannemers die het charter hebben ondertekend).

Asbest veilig verwijderen

Hou tijdens de werken rekening met de volgende veiligheidsvoorschriften:

 • Hou minderjarigen uit de buurt.

 • Vermijd stof door het asbest te bevochtigen of te fixeren. Dat doet u door water te vernevelen of door een aangepast fixeermiddel te gebruiken. U vindt zo’n fixeermiddel in de gespecialiseerde bouwhandel.

 • Demonteer asbestelementen door ze één voor één met de hand los te maken of los te schroeven.

 • Gebruik alleen handwerktuigen, zoals een schroevendraaier of een handzaag. Vermijd krachtige mechanische werktuigen zoals boor- en schuurmachines, zaag- en slijpschijven: die kunnen asbestvezels losmaken en asbeststof in de lucht brengen. Om vastgeroeste bouten door te zagen of te slijpen kunt u uitzonderlijk en heel kort een mechanisch hulpmiddel gebruiken. Doe dat alleen als u zeker bent dat u het eigenlijke asbestmateriaal niet zal raken.

 • Probeer het asbest niet te breken of te beschadigen.

 • Gooi asbestmaterialen zoals dakpannen nooit naar beneden, maar breng ze voorzichtig naar de begane grond.  


Correct opruimen en poetsen

Ruim het asbestafval en uw beschermende kledij correct op na de werken.

 • Stop asbestafval in een dubbele verpakking en hou het zo intact mogelijk. Gebruik een verpakking die aangepast is aan de grootte van de stukken asbest.

 • Hou asbestafval gescheiden van andere soorten bouwafval.

 • Vouw de verontreinigde afdekfolies op en stop ze goed verpakt bij het asbestafval.

 • Hebt u binnenshuis asbest verwijderd? Ga zeker niet stofzuigen, maar maak alles schoon met water. Stop gebruikte dweilen en doeken in een dubbele verpakking en voeg ze bij het asbestafval. Verlucht nadien het gebouw.

 • Spoel uw schoenen buiten af.

 • Doe als laatste uw wegwerpoverall en stofmasker uit, stop ze in een dubbele verpakking en voeg ze bij het asbestafval.

 • Breng het dubbel verpakte asbestafval veilig weg.


Nog meer filmpjes? 
Op het Youtubekanaal van de OVAM "@OVAMvideo" vind je nog vele andere filmpjes. 

Team asbestafbouw