Asbest verwijderen

Asbestafval afvoeren

Waar kan u terecht met asbesthoudend afval?


Asbesthoudende materialen moeten altijd worden afgevoerd als asbestafval. U mag ze niet hergebruiken voor andere toepassingen. Met asbestafval kunt u terecht op het recyclagepark of bij een geregistreerde asbestinzamelaar. U kunt het ook thuis laten ophalen.
Als het asbest verwijderd werd door een aannemer of een erkende asbestverwijderaar, zal die zelf instaan voor de afvoer van het afval.


Recyclagepark

Hechtgebonden asbestafval mag u naar het plaatselijke recyclagepark brengen. Het is verplicht om het asbestafval te verpakken voor u het naar het recyclagepark brengt. Zo vermijdt u stofvorming en breuken tijdens het transport. Gebruik een verpakking die aangepast is aan de grootte van de stukken asbest. U kunt asbestafval onder meer verpakken in:

 • een dubbele, doorzichtige plastic zak
 • een doorschijnende asbestzak
 • aangepaste asbestfolie

Sommige recyclageparken bieden asbestzakken en -folie gratis of voordelig aan. U kan ze ook kopen in de bouwhandel of de betere doe-het-zelf-zaak. 
U kan geen los asbest naar het recyclagepark brengen. 
 

Hoeveel asbestafval?

Informeer vooraf bij uw afvalintercommunale of milieudienst hoeveel asbestafval u mag aanleveren en hoe u dat moet doen. De hoeveelheid asbestafval die u naar het recylagepark kunt brengen is meestal beperkt. Maar het recyclagepark moet een minimum hoeveelheid gratis aanvaarden: 

 • 200 kg per gezin per jaar
 • 1 m³ per gezin per jaar
 • of 10 asbestcementplaten per gezin per jaar.

Heb je grotere hoeveelheden, dan kan het recyclagepark een tarief vragen. 
Let op:

 • Hou asbestafval altijd gescheiden van ander bouw- en sloopafval.
 • Het recyclagepark aanvaardt geen asbestkoorden uit oude kachels. Fixeer de koord met water of een fixeermiddel, verpak ze in een dubbele plastic zak en lever ze af bij een geregistreerde asbestinzamelaar.

Geregistreerde asbestinzamelaar

Hebt u grotere hoeveelheden asbestafval die u liever laat ophalen? Neem dan contact op met een geregistreerde asbestinzamelaar.

 1. Surf naar onze online tool.
 2. Selecteer het vakje ‘Afvalomschrijving of Eural code’.
 3. Typ de volgende code in: ‘170605 – asbesthoudend bouwmateriaal’.
 4. Klik op ‘Zoek’.
 5. Selecteer een inzamelaar en maak een afspraak.


De inzamelaar komt vervolgens langs om het asbestafval op te halen en af te voeren naar een vergunde verwerkingsinstallatie. Hij moet daarbij een container met een ‘bigbag’ gebruiken: een stevige, scheurbestendige witte zak die na het laden veilig kan worden afgesloten. Bij elk transport van afvalstoffen moet een identificatieformulier aanwezig zijn, behalve in het geval van enkele uitzonderingen.

Bewijs van correcte afvoer
Vraag aan de inzamelaar een kopie van het ondertekende identificatieformulier voor afvalstoffen, of een gelijkaardig afgiftebewijs dat de plaats van herkomst en afgifte vermeldt. Zo kunt u achteraf bewijzen dat u het asbestafval correct hebt laten afvoeren.

Ophaling door de gemeente

De meeste steden en gemeenten organiseren een bronophalingsproject, dat is een  voordelige ophaling aan huis van asbestcement. Zo’n ophaling gebeurt met subsidies van de OVAM. De ophaling gebeurt met aangepaste asbestzakken of containers met een bigbag.

De ophaling geldt alleen voor hechtgebonden asbestcementtoepassingen. Wie het materiaal heeft verwijderd – u zelf of de aannemer – speelt geen rol. Informeer bij uw afvalintercommunale of bij de milieudienst of uw gemeente asbestafval aan huis ophaalt. 

Responsive Image
Responsive Image

Geen asbestvrije platen of leien

Met het bronophalingsproject van de gemeente of afvalintercommunale kunt u geen asbestvrije cementmaterialen afvoeren. Dat is zo bepaald in de besluiten die de projectsubsidies regelen. De Vlaamse overheid ondersteunt steden gemeenten bij de afbouw van asbest op hun grondgebied met subsidies die enkel aangewend kunnen worden om asbesthoudende materialen af te voeren. Asbestvrije cementmaterialen vallen niet onder deze subsidies.

Afvoer door aannemer of erkende asbestverwijderaar

Hebt u asbest laten verwijderen door een aannemer of een erkende asbestverwijderaar, dan staat die zelf in voor het afvoeren van het asbestafval. Dan zorgt die ervoor dat het asbestafval volgens de regels wordt afgevoerd, verwerkt en gestort.

Bewijs van correcte afvoer
Vraag aan de aannemer of erkende asbestverwijderaar een kopie van het ondertekende identificatieformulier voor afvalstoffen, of een gelijkaardig afgiftebewijs dat de plaats van herkomst en afgifte vermeldt. Zo kunt u achteraf bewijzen dat u het asbestafval correct hebt laten afvoeren.

Wat met asbestvrije cementplaten of leien? 

Asbestvrije cementplaten of -leien moet u verpakt in bouwfolie naar het recyclagepark brengen. 
Met het bronophalingsproject van de gemeente of afvalintercommunale kunt u asbesthoudende cementplaten of –leien afvoeren. Asbestvrije cementmaterialen kunt u niet via de bronophalingsprojecten afvoeren. Dat is zo bepaald in de besluiten die de projectsubsidies regelen. De Vlaamse overheid ondersteunt steden gemeenten bij de afbouw van asbest op hun grondgebied met subsidies die enkel aangewend kunnen worden om asbesthoudende materialen af te voeren. Asbestvrije cementmaterialen vallen niet onder deze subsidies. 

Waarom moet u asbestvrije golfplaten of -leien verpakt naar recyclagepark brengen?

Sinds begin jaren ’90 begon de asbest verwerkende industrie geleidelijk aan asbestgelijkende varianten in vezelcement te maken. Sommige van die asbestvrije varianten kregen markeringen zoals NT (new technology) of blauwe strips. Bij een NT-inscriptie kan u er zeker van zijn dat het over asbestvrij vezelcement gaat. Maar in gebroken vorm (granulaat) zien ze er identiek uit als hun asbesthoudende voorgangers. Visueel is deze afvalstroom niet te onderscheiden van de asbesthoudende variant.
Één van de doelstellingen van de OVAM is materialen die vrijkomen uit gebouwen terug gaan inzetten als nieuwe bouwmaterialen en grondstoffen (circulaire economie). Om dat te bekomen moet je er zeker van zijn dat deze nieuwe materialen niet vervuild zijn met asbestvezels. Daarom kunnen brekers/verwerkers geen puin aanvaarden met dergelijke asbestgelijkende materialen. Na afbraak of sloop moeten deze asbestvrije stromen dus als asbestverdacht afval worden afgevoerd totdat innovatie hierin een oplossing kan bieden.

Burgers moeten asbesthoudende golfplaten en asbestleien verpakt naar het recyclagepark brengen. Maar ook asbestvrije vezelcement leien en golfplaten moeten dus op dit moment nog samen met asbestcement worden ingezameld en verwerkt (gestort). Dezelfde voorwaarden gelden dus voor asbesthoudend cement als voor asbestvrij cement.
In de toekomst is het de bedoeling om asbestvrije cementmaterialen selectief in te zamelen en te verwerken , gescheiden van de asbesthoudende vezelcement. Momenteel is er echter nog geen verwerkingsinstallatie die dit asbestvrije vezelcement kan verwerken tot nieuwe grondstof.

Team asbestafbouw