Omgaan met asbest

Asbest verwijderen

Is er een verwijderplicht en op welke manier kunt u correct asbest verwijderen?

Als u weet welke toepassingen in uw huis of gebouw asbest bevatten, stelt u zich allicht de vraag of dat nu moet verwijderd worden, en op welke manier dat moet gebeuren. In bepaalde gevallen is er een verwijderplicht. Maar het is niet om het even wie het asbest verwijdert. Bovendien moeten bepaalde voorzorgsmaatregelen genomen worden bij het verwijderen van asbesttoepassingen.