Asbest verwijderen

Asbest verwijderen of niet

Wanneer is het verplicht om asbest te verwijderen?

Er is vandaag geen algemene verplichting om asbesthoudende toepassingen in uw gebouw of woning te verwijderen, tenzij het asbest in slechte staat is of ingesloten zit en bij renovatiewerken bloot komt te liggen.
Toch neemt u asbest in uw gebouw best zo snel mogelijk weg, zeker tijdens renovatiewerken. Dat is alleen maar positief voor de waarde van het gebouw. De lokale toezichthouder milieu van uw gemeente kan u bovendien verplichten om het asbest te (laten) verwijderen.
 

Asbest in zeer slechte staat

Responsive Image
Veel asbesthoudende toepassingen zijn in slechte staat. Door veroudering of jarenlange blootstelling aan weer en wind komen er schadelijke asbestvezels los. Die kunnen in de omgeving terechtkomen en gezondheidsrisico’s veroorzaken.

Iedereen die asbesthoudende materialen beheert, bijvoorbeeld als particuliere woningeigenaar, is verplicht om ervoor te zorgen dat asbest in slechte staat geen risico’s vormt. Een asbesttoepassing in slechte staat:

  • is broos of beschadigd,
  • brokkelt af,
  • of geeft stof af.

Een asbesttoepassing in slechte staat kan u best (laten) verwijderen. U mag het materiaal niet insluiten. Tijdelijk fixeren of inkapselen om urgente risico’s te vermijden, mag wel in afwachting van verwijdering.
 


Bij renovatiewerken

Responsive Image
Voert u renovatiewerken uit aan uw woning of een ander gebouw? Dan bent u verplicht om alle asbesthoudende materialen die door de werken eenvoudig bereikbaar worden, te verwijderen. 

Eenvoudig bereikbaar

De verplichting om asbest bij renovatiewerken weg te halen, geldt voor alle asbesthoudende toepassingen die eenvoudig bereikbaar worden. Wilt u bijvoorbeeld voorzetwanden uit gipskarton verwijderen en achter de gipswanden bevindt zich lambrisering in asbestcement, dan moet u deze lambrisering te verwijderen.

Verbod op insluiten of bedekken

Het verbod om asbesthoudende materialen in te sluiten of te bedekken geldt voor alle asbestmaterialen die weggenomen moeten worden om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Bijvoorbeeld het insluiten van een asbesthoudende vinyltegelvloer (met asbesthoudende zwarte lijm) met een andere vloer is niet toegelaten. Het bedekken is enkel toegelaten als tijdelijke risicobeheersmaatregel of maatregel voor een veilig beheer. Asbesthoudende dak- of gevelbekleding mag nooit bedekt worden, ook niet als risicobeheermaatregel.

Versneld asbest verwijderen 

Responsive Image

Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering het actieplan Asbestafbouw  goed. Het plan moet Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig maken en bevat de volgende doelstellingen:

  • Alle asbestcementen toepassingen rondom gebouwen verwijderen tegen 2034.
  • Alle eenvoudig te bereiken, niet-hechtgebonden asbesttoepassingen verwijderen tegen 2034.
  • Alle andere eenvoudig te bereiken asbesttoepassingen in slechte staat verwijderen tegen 2040.

Voor publieke gebouwen (scholen, overheidsgebouwen …) liggen die deadlines wettelijk vast. Voor particulieren en private eigenaars niet. De Vlaamse overheid zal hen via campagnes en ondersteunende maatregelen wel aanmoedigen om het asbest in hun gebouw zo snel mogelijk weg te nemen.


Asbestinventaris

Een van die ondersteunende maatregelen is de asbestinventaris. Werd uw gebouw of woning gebouwd voor 2001? Dan moet u vanaf 23 november 2022 bij de verkoop van een gebouw over een geldig asbestinventaris te beschikken. Op die manier weet de koper waar in het gebouw asbest aanwezig is en kan hij hier correct mee omgaan. Vanaf 2032 is iedere gebouweigenaar verplicht om een geldig asbestinventarisattest te bezitten.
De inventaris beschrijft welke asbesttoepassingen er in uw gebouw aanwezig zijn en in welke staat ze zich bevinden.

 

Op tijd verwijderen = beter

Ook al bent u als particulier nog niet altijd verplicht om asbest te verwijderen uit uw gebouw, toch neemt u asbesttoepassingen beter vroeg dan laat weg:

  • De kans is groot dat de asbesttoepassing verweerd of beschadigd is, waardoor er asbestvezels vrijkomen.

  • Hoe slechter de staat van het asbesthoudend materiaal, hoe duurder het wordt om het correct te laten verwijderen.

Sommige asbesttoepassingen mag u zelf verwijderen of laten wegnemen door een aannemer wiens werknemers het jaarlijkse opleidingsattest ‘eenvoudige handelingen’ op zak hebben. Een asbesttoepassing in slechte staat kunt u best (laten) verwijderen. Niet-hechtgebonden asbest, dat bijvoorbeeld in isolatiemateriaal rond water- of verwarmingsleidingen zit, moet u meestal laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar.

Schadelijke asbestvezels die loskomen kunnen in de omgeving terechtkomen en gezondheidsrisico’s veroorzaken. Een asbesttoepassing in slechte staat kunt u best (laten) verwijderen. U mag het materiaal niet permanent afsluiten, bijvoorbeeld door het met een ander materiaal te
bedekken. Tijdelijk fixeren of inkapselen om urgente risico’s te vermijden is wel toegelaten. Een asbestexpert kan u vertellen hoe u dat best aanpakt.


Responsive Image
Lees de brochure "Hoe uw woning asbestveilig maken?"
Asbest is in meer dan 3.500 bouwmaterialen en toepassingen verwerkt. De stof is niet met het blote oog zichtbaar, waardoor we vaak niet weten dat asbest ook in onze eigen woning verborgen zit. In woningen of gebouwen van vóór 2001 is de kans groot dat één of meerdere asbesttoepassingen aanwezig zijn.

Team asbestafbouw