Voertuigen, banden en olie

Autobatterijen en -accu's

Meer over de aanvaardingsplicht en de opslag en ophaling van afgedankte autobatterijen en accu's.

Aanvaardingsplicht
 

Voor afgedankte autobatterijen en auto-accu's geldt een aanvaardingsplicht volgens het principe 1 voor 0. Dit betekent dat de eindverkoper van autobatterijen en -accu's instaat voor het gratis aanvaarden van de afgedankte autobatterijen en -accu's van de klant, zelfs als de klant geen nieuwe accu koopt. De aanvaardingsplicht is zowel op de vervangmarkt als op de markt van eerste montage van toepassing.

De eindverkoper moet op een goed zichtbare plaats in het verkooppunt een informatieaffiche aanbrengen met de titel 'aanvaardingsplicht autobatterijen en -accu's' en daaronder vermelden op welke wijze hij voldoet aan deze aanvaardingsplicht. 

Voor producenten en importeurs van autobatterijen en auto-accu's houdt de aanvaardingsplicht in dat zij de wettelijk opgelegde inzamelings- en recyclagedoelstellingen moeten behalen die het VLAREMA voorstelt. Deze producenten en invoerders moeten zich ofwel aansluiten bij Bebat, het beheersorganisme voor afgedankte batterijen, of over een goedgekeurd individueel afvalpreventie- en afvalbeheerplan beschikken.

Responsive Image

 

Opslag
 

Afgedankte autobatterijen en -accu's moeten worden opgeslagen in zuurbestendige gesloten containers. Deze containers zijn in de meeste gevallen verkrijgbaar bij de inzamelaar van afgedankte autobatterijen en -accu's.
 

Ophaling
 

De afgifte mag enkel gebeuren aan de leverancier van nieuwe autobatterijen en -accu's of door afgifte aan een geregistreerd inzamelaar, handelaar of makelaar. Vermits het hier gaat om een afvoer van afvalstoffen, moet elke ophaling ervan geregistreerd worden in het afvalstoffenregister.

Team voertuigen