Dierlijke bijproducten

Biodiesel

Gesmolten dierlijke vetten of gebruikte frituurvetten en -oliën kunnen worden gebruikt voor de productie van biodiesel. Biodieselproductie op basis van dierlijke bijproducten moet gebeuren in een hiervoor vergund en erkend bedrijf.


Cat 3 vetten afkomstig van een erkende verwerker (= een afgeleid product) en GFVO (= een onverwerkt dierlijk bijproduct) kunnen rechtstreeks ingezet worden in de biodieselproductie.
Cat 1 en 2 vetten moeten voordat ze mogen ingezet worden in de biodieselproductie, eerst verwerkt zijn volgens methode 1 van de Verordening 1069/2009.
Bijproducten van de biodieselproductie, zoals glycerine, moeten blijven voldoen aan de voorwaarden van de Verordening Dierlijke Bijproducten.

Team Bio