Bodeminformatie voor grondwater- en bodemzorghandelingen

Bodeminformatie voor ruimtelijke planners en vergunningen

Hoe kan u rekening houden met bodeminformatie over bodemverontreiniging bij het verlenen van vergunning en ruimtelijke planning? Lees het in deze handleiding.


Bodeminformatie integreren in ruimtelijke planning en bij omgevingsvergunningen

Bent u betrokken bij het verlenen van omgevingsvergunningen of het geven van adviezen hierover?
Bent u betrokken bij het goedkeuren van meldingsaktes?
Het is belangrijk dat u bij deze taken rekening houdt met de mogelijke aanwezigheid van bodem- en grondwaterverontreinigingen. Ook bij ruimtelijke planning is dit van belang, bijvoorbeeld bij het opstellen van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) of milieueffectrapporten (plan-MER's en project-MER's). 

De Handleiding bodeminformatie voor vergunningsverleners geeft aan welke informatie er beschikbaar is, hoe u deze informatie kan raadplegen, en hoe u met de bekomen informatie moet omgaan. Deze handleiding heeft als doelgroep lokale besturen, ruimtelijke planners, verleners van omgevingsvergunningen en studiebureaus die instaan voor de opmaak van MER's. In de handleiding wordt ook het belang van het correct raadplegen en gebruiken van beschikbare informatie over bodemverontreiniging toegelicht.

Bodembeheer