Bodemkwaliteit versterken via bodemzorg

Bodeminformatie voor grondwater- en bodemzorghandelingen

Wat moet u doen als u een grondwaterhandeling (zoals een bemaling) of een bodemzorghandeling (zoals bij ontharding of bij ruimtelijke planning) wil uitvoeren? Hier vindt u handleidingen en richtlijnen terug


Bodembeheer