Bodem

Bodemkwaliteit versterken via bodemzorg

Beschadigde bodem leidt tot een tekort aan land. Via bodemzorg zetten we, naast een curatieve aanpak, ook in op het duurzaam gebruik en beheer van bodem, sediment en grondwater. Zo blijven ze beschikbaar voor de volgende generaties.