Bodemkwaliteit versterken via bodemzorg

Compostering

Compost bestaat uit resten van organisch materiaal dat door de organismen in de bodem tot humus gemaakt is. Compost is op verschillende manieren nuttig voor de bodem.


Composteren is een biologisch proces waarbij, in aanwezigheid van zuurstof, organische stof wordt omgezet in stabiele compost. De installaties kunnen ingedeeld worden naargelang het inputmateriaal: groencompostering of gft-compostering. Deze installaties mogen ook een beperkte hoeveelheid andere organisch-biologische stromen aanvaarden.

Een composteerinstallatie moet over een milieuvergunning beschikken. Voor het verwerken van afval is rubriek 2 van toepassing.

Het composteerproces moet steeds op een vloeistofdichte vloer gebeuren. Om het proces optimaal te laten verlopen, moet het materiaal regelmatig gekeerd worden.

Meer informatie over composteren, vindt u bij VLACO.

Responsive Image

Team Bio