Bodemkwaliteit versterken via bodemzorg

Diffuse bodemverontreiniging

Voor diffuse bodemverontreiniging bestaat er vaak geen duidelijk aanwijsbare bron van verontreiniging. De bodemverontreiniging is veroorzaakt door allerlei kleinschalige, ambachtelijke activiteiten, uit het (verre) verleden, waarvan de gegevens over de bron of oorzaak verloren zijn gegaan.


Naast de aanpak van lokale puntbronnen van bodemverontreiniging krijgen we meer en meer te maken met diffuse bodemverontreiniging. Zo kan een drukke weg of een spoorweg plaatselijk voor vervuiling zorgen, zowel door uitlaatgassen als door slijtage van banden, remmen, rails...  Ook kan de bodem verontreinigd zijn op plaatsen waar afval werd verbrand of as van een hout- of kolenkachel werd uitgestrooid, waar olie, verf of smeermiddelen werden geloosd of waar overmatig pesticiden werden gebruikt.

Daarnaast is er ook bezorgdheid over de zogenaamde ‘opkomende’ stoffen, of ‘emerging contaminants’.  Dat zijn veel gebruikte chemische stoffen die in het milieu zijn terecht gekomen en waarvoor pas recent werd aangetoond dat ze schadelijk zijn voor mens en milieu.  Voorbeelden zijn perfluorverbindingen – onder meer gebruikt om materialen water- en vetafstotend te maken -, vlamvertragers, medicijnresten, bestanddelen van verzorgingsproducten, bestrijdingsmiddelen, microplastics … Deze stoffen worden ook in de bodem teruggevonden en kunnen een oorzaak zijn van diffuse bodemverontreiniging.

Dergelijke diffuse bronnen van bodemverontreiniging kan men moeilijk identificeren. De mogelijke bronnen en effecten zijn te divers, zodat een volledige inventarisatie onmogelijk is. Met voldoende zorg en aandacht kan men de mogelijke impact van deze lokale bodemverontreiniging wel beperken en gezondheidsrisico’s vermijden.

Wees aandachtig bij rechtstreeks contact met grond en grondwater. Verder is er vooral kans op gezondheidsrisico’s via consumptie van zelfgeteelde groenten of eieren van eigen kippen. Ga dus zeker na of uw grond geschikt is om te tuinieren.

Diffuse bodemverontreiniging beeld

Ook interessant voor u

Bodembeheer