Bodemkwaliteit versterken via bodemzorg

Preventie van bodemverontreiniging

Preventie van bodemverontreiniging voorkomt (verspreiding van) nieuwe bodemverontreiniging. De bodem kan zo haar verschillende diensten blijven leveren en (maatschappelijke) kosten worden vermeden. Beter voorkomen dan saneren.


Drie tips om hoge saneringskosten te voorkomen

Indien er op uw bedrijf brandstoftanks, werkplaatsen, of andere installaties aanwezig zijn die de bodem kunnen verontreinigen, moet u de nodige maatregelen nemen om nieuwe bodemverontreiniging te voorkomen en om de impact van eventuele historische bodemverontreiniging te beperken. 

1. Laat een oriënterend bodemonderzoek uitvoeren

Hoe sneller een bodemverontreiniging wordt ontdekt, hoe minder kans de verontreiniging krijgt om zich te verspreiden. De kosten voor de sanering zijn dan veel lager. Geef een bodemsaneringsdeskundige de opdracht een oriënterend bodemonderzoek (OBO) uit te voeren. Op basis van de resultaten van dit bodemonderzoek hebt u alvast een beter zicht op de huidige kwaliteit van uw bodem. Bovendien is het OBO al langer een wettelijke verplichting als u het bedrijf verkoopt of sluit. Bepaalde bedrijven (op basis van hun activiteiten) moeten ook periodiek een OBO uitvoeren. 

2. Controleer (tijdig) je installaties en opslagtanks

Inventariseer die installaties en machines die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken en voer regelmatig zelf controles uit. Zo voorkomt u niet alleen bodemverontreiniging maar ook onnodig productverlies. Kijk regelmatig na of u ergens een lek ziet. Zorg indien nodig voor een goede inkuiping en laat op tijd uw tanks keuren. Weet dat alle bestaande opslagtanks een eerste keer gekeurd moesten zijn voor 1 augustus 2003. Meer hierover lees je in de brochure 'Beter voorkomen dan saneren'.

3. Stel een interventieplan op

Stel een interventieplan plan op en maak uw medewerkers attent op de risico’s en de gevolgen van bodemverontreiniging. Voorzie een opleiding voor de medewerkers die met risicovolle producten werken. Waak erover dat iedereen weet hoe die veilig en wettelijk worden opgeslagen, en waar er in het productieproces de grootste risico’s op lekken bestaan. Plaats een aangepaste spill-kit op de locaties waar de kans op lekken het grootst is. Een spill-kit bevat handige instrumenten om bij een ongeluk efficiënt op te treden. Als er dan gemorst wordt of er ergens een lek is, weten de medewerkers meteen wat te doen. Een goed uitgewerkt interventieplan helpt hierbij om het hoofd koel te houden en duidt aan wie wat doet bij schadegevallen. De gevolgen van een schadegeval zijn veel minder groot als er snel en efficiënt ingegrepen wordt.

Ook interessant voor u

Bodembeheer