Hoe gezond is uw grond?

Schadegevallen

Een lekkende mazouttank, een overvulling van de tank, diesel die vrijkomt na een incident met een voertuig, een breuk in een leiding … zijn onvoorziene gebeurtenissen die tot bodemverontreiniging kunnen leiden. Meer informatie over de aanpak van een schadegeval en de schadegevallenprocedure leest u hier.


Wat is een schadegeval?

De OVAM beschouwt een schadegeval als 'een onvoorziene gebeurtenis die aanleiding geeft tot bodemverontreiniging'. Het is belangrijk om bij een schadegeval snel op te treden om erger te voorkomen. Binnen het Bodemdecreet bestaat er een specifieke procedure om een bodemverontreiniging na een schadegeval snel te kunnen behandelen: de schadegevallenprocedure. Klik op één van onderstaande doelgroepen voor meer informatie. 

Volgende vaststellingen van bodemverontreiniging kunt u niet beschouwen als een onvoorziene gebeurtenis: het ontdekken van een stortplaats, lekkages door de opslag van autowrakken of andere afvalstoffen ...

Wilt u meer weten over bodemverontreiniging die niet binnen de schadegevallenprocedure opgevolgd wordt? Ga verder naar deze webpagina.

Decretale basis

Bodemdecreet: artikel 9 (nieuwe verontreiniging), artikel 16 (aansprakelijkheid bij nieuwe bodemverontreining), artikelen 74 tot en met 82.

Team Lokale en Bovenlokale Besturen

Subteam Schadegevallen