Hoe gezond is uw grond?

Melding bodemverontreiniging

Wilt u een vastgestelde bodemverontreiniging melden? Is de bodemverontreiniging recent ontstaan door een onvoorziene gebeurtenis, dan kunt u mogelijk de procedure bij schadegevallen volgen. Op deze pagina leest u op welke manier een melding aangepakt wordt die de OVAM niet als een schadegeval beschouwt.


De OVAM ontvangt regelmatig meldingen van terreinen waar mogelijk een bodemverontreiniging zou zijn ontstaan. Gaat het over een recente bodemverontreiniging door een onvoorziene gebeurtenis, dan kunt u mogelijk de schadegevallenprocedure volgen.

Voor drugsgerelateerde vaststellingen wordt een onderscheid gemaakt tussen het achterlaten van drugsgerelateerde producten op een terrein van derden en het exploiteren van een illegaal drugslabo. Meer informatie hierover vindt u terug in het document 'Aanpak bodemverontreiniging drugsgerelateerde producten'.

En wat bij asbestincidenten zoals de afbraak van asbesthoudende materialen op een terrein, ontmossen van een asbesthoudend dak, brand met asbesthoudende materialen (waarbij geen andere gevaarlijke producten zijn vrijgekomen en waarbij geen PFAS-houdend blusschuim werd gebruikt) ... ? Dergelijke incidenten of handelingen worden niet opgevolgd binnen het Bodemdecreet.

Team klantenbeheer - bodem