Het asbestattest

Certificatie-instellingen

Alle info voor certificatie-instellingen


Enkel door de OVAM erkende certificatie-instellingen asbest kunnen de asbestdeskundigen inventarisatie certificeren.    
Het takenpakket van de certificatie-instellingen bestaat uit: 

 • het organiseren van de verplichte opleiding met praktijkgedeelte (al dan niet in samenwerking met externe partners); 
 • het uitreiken, schorsen en opheffen van persoons- en procescertificaten (respectievelijk de geslaagde asbestdeskundige en het bedrijf waarvoor ze in dienst zijn); 
 • het aanbieden van een eerstelijns helpdesk voor ondersteuning van aangesloten certificaathouders; 
 • het waarborgen van de kwaliteitsvolle werking van de deskundigen, onder meer door: 
  • het uitvoeren van desk- en veldcontroles (audits) van opgemaakte asbestattesten;  
  • het beheren en opvolgen van de klachten over de werking van de aangesloten certificaathouders; 
  • het sanctioneren indien nodig; 
 • het organiseren van een jaarlijkse verplichte bijscholing en periodieke informatiedeling naar de aangesloten certificaathouders. 
Ze doen dit alles op een onafhankelijke en onpartijdige manier.  

Dit takenpakket is uitgebreider dan wat gangbaar is in andere certificatie-systemen. De certificatie-instelling krijgt hier naast een kwaliteits-controlerende ook een belangrijke coachende en ondersteunende rol. 

Opleiding  

De certificatie-instellingen asbest staan in voor de verplichte opleiding van de kandidaat asbestdeskundigen inventarisatie. De certificatie-instellingen zijn vrij om te bepalen hoe en met welke partners ze de opleiding organiseren. 
Een kandidaat asbestdeskundige inventarisatie moet deze verplichte opleiding met praktijkgedeelte volgen en daarna een examen afleggen. De verplichte opleiding omvat vooral de opmaak van een asbestinventaris conform het standaard inspectieprotocol en de rapportage in de webapplicatie van de OVAM. Daarnaast is er ook aandacht voor de aspecten bouwkunde, aerologie en veilige monstername. De opleiding bevat ook een praktijkgedeelte, met onder meer oefeningen rond het gebruik van de databank en praktijkoefeningen voor het correct nemen van monsters, vb. van leidingisolatie, etc. De opleiding zal vermoedelijk 3 dagen duren.  
De OVAM beheert de inhoud van het examen. Een door de OVAM aangestelde examenbeheerder ontwikkelt en organiseert het eindexamen, neemt de examens af en beoordeelt ze. 
 

Certificatie  

De certificatie-instellingen moeten op een onafhankelijke en onpartijdige manier persoons- en procescertificaten voor asbestdeskundigen inventarisatie uitreiken en opvolgen. 
Enkel na het volgen van de verplichte opleiding bij een erkende certificatie-instelling en het slagen in het examen kunnen kandidaat asbestdeskundigen gecertificeerd worden. Geslaagde asbestdeskundigen inventarisatie bekomen een persoonscertificaat. Ze moeten zich in een volgende stap via een onderneming aansluiten bij een erkende certificatie-instelling om te kunnen starten. Zo’n bedrijf zal zelf ook over een procescertificaat beschikken, afgeleverd door een erkende certificatie-instelling. 
 

Kwaliteitsbewaking door toezicht en ondersteuning 

De certificatie-instelling ziet via controles en audits toe op de kwaliteitsvolle opmaak van asbestattesten. Ze vormen ook het eerstelijns informatieloket voor de aangesloten certificaathouders en moeten beschikken over een informatiebeheersysteem voor de opvolging van hun certificaathouders.   

De OVAM levert ook de erkenning als certificatie-instelling asbest af en ziet toe op de werking van de certificatie-instellingen asbest. De OVAM of een door de OVAM aangestelde onafhankelijke instantie controleert of de certificatie-instelling asbest haar taken kwaliteitsvol uitoefent. 
 

Overzicht certificatie-instellingen 

laatste update: 22 november '23
 

CERTIPRO  

Boeretang 200  
2400 Mol  
014 33 50 81
asbest@certipro.be
https://certipro.vito.be/nl/persoonscertificatie-asbestdeskundige

erkenning geldig vanaf
28 september 2022

beslissing tot schorsing genomen op 22/11/2023
meer info 

COPRO vzw 

Z.1 Researchpark Kranenberg 190 
1731 Zellik 
02 468 00 95 
asbest@copro.eu
www.certificatie-asbestattest.be

erkenning geldig vanaf
24 mei 2022

DNV 

Zwolseweg 1
2994 LB, Barendrecht, Nederland
03 206 65 30 of 0475 85 08 96 (8u30 - 17u)
asbest-be@dnv.com
Persoonscertificatie - DNV

erkenning geldig vanaf
3 augustus 2022 

SKH België  

Prins Boudewijnlaan 7A  
2550 Kontich 
03 430 13 88 (8.30u - 12u)  
info@asbest-certificaat.be  
https://asbest-certificaat.be

erkenning geldig vanaf
14 oktober 2022

Veelgestelde vragen 

Hoe kan ik mij kandidaat stellen als CI?

Organisaties die zich kandidaat willen stellen voor een traject tot erkende certificatie-instelling asbest kunnen hun contactgegevens bezorgen via het contactformulier. Weet dat er een aantal erkenningsvoorwaarden zijn, onder meer: 

 • Opgericht zijn als organisatie zonder winstoogmerk 
 • Geen banden hebben met een bedrijf met asbestactiviteiten (activiteiten inzake expertise en begeleiding, asbestinventarisatie, asbestbeheer, asbestverwijdering en asbestanalyse) 
 • Beschikken over een eerstelijns helpdesk 
 • Beschikken over gekwalificeerde lesgevers en auditeurs 
 • … 

We verwijzen u graag naar de wetgeving opgenomen in het Vlarema waarin alle specifieke vereisten zijn opgenomen waaraan certificatie-instellingen moeten voldoen (artikels 5.4.3 tot en met 5.4.9). 

De OVAM bekijkt eerst bilateraal met elke kandidaat certificatie-instelling of ze aan deze erkenningsvoorwaarden kunnen voldoen.  

Om een vlotte uitrol van de verplichte opleidingen en de certificaties mogelijk te maken is de OVAM al een traject gestart met de kandidaat certificatie-instelling die aangetoond hebben aan enkele belangrijke erkenningsvoorwaarden te kunnen voldoen. 

Hoe verloopt de procedure tot het bekomen van de erkenning?

De erkenningsvoorwaarden en de vormelijke procedure tot het bekomen van de erkenning zijn in het Vlarema (artikels 5.4.3 tot en met 5.4.9). 

De OVAM bekijkt bilateraal met elke kandidaat certificatie-instelling of ze aan deze erkenningsvoorwaarden kunnen voldoen. De kandidaat certificatie-instellingen kunnen hun erkenningsdossiers zo al voorbereiden. 

De OVAM heeft de regels rond deze certificatie en de opvolging ervan uitgewerkt in een certificatiereglement (gepubliceerd op 22 april 2022). Vanaf dan kunnen de certificatie-instellingen een erkenning aanvragen en erkend worden.  

Wat zijn de taken van een erkende certificatie-instelling asbest?

Als erkende certificatie-instelling oefen je minimaal volgende taken uit binnen de erkenning:

 • het organiseren van de verplichte opleiding met praktijkgedeelte (al dan niet in samenwerking met externe partners);
 • het uitreiken, schorsen en opheffen van persoons- en procescertificaten (respectievelijk de geslaagde asbestdeskundige en het bedrijf waarvoor ze in dienst zijn);
 • aanbieden van een eerste lijns helpdesk voor ondersteuning van aangesloten certificaathouders;
 • het waarborgen van de kwaliteitsvolle werking van de deskundigen, onder meer door:
  • het uitvoeren van desk- en veldcontroles (audits) van opgemaakte asbestattesten; 
  • het beheren en opvolgen van klachten over de werking van de aangesloten certificaathouders;
  • het sanctioneren indien nodig;
 • het organiseren van een jaarlijkse verplichte bijscholing en periodieke informatiedeling naar de aangesloten certificaathouders;

Team asbestafbouw